S'està cercant, espereu....

Prevenció comunitària - València

PREVENCIÓ COMUNITARIA

La prevenció de l'ús indegut de drogues és una de les màximes prioritats de l'Ajuntament de València. Per això, en compliment del que disposa la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, el Pla Municipal de Drogodependències (UPCCA-PMD) realitza activitats de Prevenció Comunitària dirigides a reduir l'abús de drogues, buscant actuacions amb les institucions, educadors, pares, professionals i la resta d'agents socials amb la finalitat d'identificar el problema i buscar solucions conjuntes, en benefici de la societat.

PROGRAMES

1.- Programa d'Informació, Orientació i Assessorament:
- Telèfons Municipals: 96 352 54 78. Extensió 2029.
- Informació 010.
- Telèfon de la FAD: 900 16 15 15.
- SIDA
- Tabaquisme.
- Cànnabis: Guia per a deixar de consumir
- Consum d'alcohol.

2.- Programa de Documentació:
- Centre de Documentació sobre Drogodependències.

3.- Programa de Intervenció Comunitària:
- Campanyes de Prevenció.
- Jornades de Drogodependències.
- Participació en Expo-Jove.
- Espais lliures de fums.

4.-Programa de Formació de Mediadors:
- Cursos de Formació per a Mediadors Juvenils.
- Cursos de Formació per a la Policia Local.

5.- Programa d'inspecció i seguiment de Publicitat de Begudes Alcohòliques en la Via Pública. segons el que disposa la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. (obrir en pdf.)

6.- Programes de Divulgació i Comunicació.

7.- Col·laboració amb altres institucions:

Màster Oficial en Educació i Rehabilitació en Conductes Addictives. 9ª Edició. Universitat Catòlica de València (pdf) Més informació Màster UCV Conveni de col·laboració entre la Universitat de València-Estudi General, la Universidade Federal de Santa Catarina i l'Ajuntament de València, en matèria de drogodependències

Informació addicional

Exposició “Més de 30 anys”. Pla Municipal de Drogodependències

30 anys

El Servei de Drogodependències de l'Excm. Ajuntament de València ha desenvolupat la seua activitat de prevenció, assistència i reinserció de drogodependents en aquest municipi des de 1984 fins avui, més de 30 anys.

Aquest Servei sorgeix en 1984 a causa d'una situació social alarmant i encara que no disposava de referents previs assistencials a nivell d'institucions, no solament ha sabut adaptar-se a les necessitats canviants de les addiccions sinó que en moltes ocasions ha anat evolucionant avançant-se a les mateixes. Com a exemple es pot afirmar que ha sigut el primer a incloure a la família i a l'entorn social com a part del problema i com un mitjà bàsic per a la prevenció, assistència i reinserció

|
Cronograma

En 1984, es va crear el primer Centre de Dia d'Espanya. En 1986 s'introdueix la prevenció i tractament del tabaquisme. En 1990 es recolza la creació del Comitè Ciutadà Antisida de València, entre altres accions. Amb tota la seua trajectòria, aquest Servei ha sigut un exemple i ha servit de model per a altres institucions tant les autonòmiques de la Generalitat com unes altres de la resta de l'Estat, en tècniques i organització estructural de les activitats, i ha resultat tot un referent per a la posterior creació i desenvolupament de les actuals UCA, UPCCA i CD…

Després d'aquests més de 30 anys d'activitat del Servei de Drogodependències, es considera necessària la recopilació i exposició de tot aquest procés històric per a deixar constància del mateix sense que caiga en l'oblit una acció de servei que ha anat evolucionant, adaptant-se a les necessitats de la població usuària i de la ciutadania en general, i també com a homenatge a les institucions i a totes les persones, presents i absents, que des de la realitat immediata, amb gran esforç i confiança en el projecte ho han fet possible.

Més informació: en el telèfon 962082029 o e-mail: pmdsanidad@valencia.es

|