S'està cercant, espereu....

Presentació - València

PRESENTACIÓ DEL REGIDOR

Emiliano García Domene.

La Regidoria de Salut i Consum del Ajuntament de València desenvolupa, entre altres, programes de promoció de la salut, prevenció de les malalties, educació per a la salut i per al consum responsable a través de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC); tot això en el marc dels estils i hàbits de vida saludables, tant de manera individual com comunitària.

Específicament i a través del Servei d'Addiccions, realitzem programes de prevenció de les addiccions tant amb substància com sense substància, dirigits a tota la ciutadania del municipi de València, en compliment del Pla Municipal de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius (PMD) 2016-2021.

El Servei d'Addiccions (PMD-UPCCA València) té la preceptiva autorització de la Direcció General d'Ordenació i Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, com Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives, UPCCA-València, i figura inscrita amb el núm. ACD/9035 en el Registre de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències de la Comunitat Valenciana, complint amb tots els requisits establits per la legislació vigent, i especialment amb el que es disposa en el Decret 132/2010, de 3 de setembre del Consell de la Generalitat Valenciana, així com amb el que es disposa en la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

Les àrees d'intervenció del PMD/UPCCA-València són: Prevenció Comunitària, Prevenció Familiar, Prevenció Escolar i Alternatives d'Oci i Temps Lliure, que gestiona íntegrament el Servei d'Addiccions. Disposa també d'un complet fons documental específic sobre drogodependències i altres trastorns addictius, a més de tindre literatura i materials científics de ciències socials, ciències de la salut i ciències de l'educació, que s'aglutina en el Centre de Documentació sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius “Dr. Emilio Bogani”.

A través d'aquesta pàgina web, realitzem un gran esforç per a incloure i difondre contínuament tota la informació en el Servei d'Addiccions (PMD/UPCCA-València) de la Regidoria de Salut i Consum del Ajuntament de València, de manera dinàmica, pràctica i didàctica, amb l'objectiu que tota la societat tinga accés als serveis, programes, activitats, etc., que es realitzen. Així com, per a potenciar la formació de totes les persones interessades en aquests aspectes preventius de les addiccions, fomentar la participació social mitjançant els diferents mitjans tecnològics que posem a la disposició de la ciutadania i generar opinions individuals i/o col·lectives que redunden en el benefici de la societat.

Tota la informació d'aquesta web ha sigut i és d'utilitat per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes i molt especialment per als professionals de la salut, de l'educació, de les ciències socials, de la informació i la comunicació, etc.; així com per als investigadors, per a les organitzacions i per a les associacions ciutadanes interessades en els hàbits i estils de vida saludables.

Reben una afectuosa salutació,

EMILIANO GARCÍA DOMENE
Regidor de Salut i Consum.

|