S'està cercant, espereu....

Prevenció comunitària - València

PREVENCIÓ COMUNITARIA

La prevenció de l'ús indegut de drogues és una de les màximes prioritats de l'Ajuntament de València. Per això, en compliment del que disposa la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, el Pla Municipal de Drogodependències (UPCCA-PMD) realitza activitats de Prevenció Comunitària dirigides a reduir l'abús de drogues, buscant actuacions amb les institucions, educadors, pares, professionals i la resta d'agents socials amb la finalitat d'identificar el problema i buscar solucions conjuntes, en benefici de la societat.

PROGRAMES

1.- Programa d'Informació, Orientació i Assessorament:
- Telèfons Municipals: 96 352 54 78. Extensió 2029.
- Informació 010.
- Telèfon de la FAD: 900 16 15 15.
- SIDA
- Tabaquisme.
- Cànnabis: Guia per a deixar de consumir
- Consum d'alcohol.

2.- Programa de Documentació:
- Centre de Documentació sobre Drogodependències.

3.- Programa de Intervenció Comunitària:
- Campanyes de Prevenció.
- Jornades de Drogodependències.
- Participació en Expo-Jove.
- Espais lliures de fums.

4.-Programa de Formació de Mediadors:
- Cursos de Formació per a Mediadors Juvenils.
- Cursos de Formació per a la Policia Local.

5.- Programa d'inspecció i seguiment de Publicitat de Begudes Alcohòliques en la Via Pública. segons el que disposa la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. (obrir en pdf.)

6.- Programes de Divulgació i Comunicació.

7.- Col·laboració amb altres institucions:

Màster Oficial en Educació i Rehabilitació en Conductes Addictives. 9ª Edició. Universitat Catòlica de València (pdf) Més informació Màster UCV Conveni de col·laboració entre la Universitat de València-Estudi General, la Universidade Federal de Santa Catarina i l'Ajuntament de València, en matèria de drogodependències

Informació addicional

PREVENCIÓ COMUNITÀRIA

DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA

LA VIA SEXUAL ÉS LA RESPONSABLE DEL 82 % DELS NOUS CASOS D'INFECTATS PEL VIH

Al Juny de 2011 s'escrivia en el Butlletí “Papers Municipals en Drogodependències” del Ajuntament de València:

“Hui transcorreguts més de vint-i-cinc anys del primer cas de SIDA encara no tenim un registre oficial de portadors sans del VIH, encara que sí de malalts de SIDA, amb la qual cosa no sabem quants infectats pel VIH hi ha, si són hòmens o dones, si són jóvens o adults, etc. la qual cosa dificulta la planificació de qualsevol política preventiva.
La carència d'este registre actualment no evita la marginació dels portadors sinó que provoca la desigualtat de tracte respecte a altres malalties infeccioses. Este “anonimat” en un moment de grans avanços científics pot donar lloc, entre altres coses, que els portadors del VIH no es puguen beneficiar amb immediatesa dels mateixos”.

Fins eixa data sabíem que la incidència de SIDA havia anat disminuint molt a Espanya gràcies als tractaments i que la SIDA apareixia sovint en persones que s'havien infectat feia molts anys. No obstant això, Què podíem dir sense este registre dels infectats pel VIH? Estaven augmentant o disminuint?

Afortunadament, en el moment actual estem integrats en un registre de casos nous d'infectats pel VIH del que formen part 9 comunitats autònomes des de 2004. En elles, gràcies a este registre se sap que, entre 2004 i 2010 la incidència de la infecció pel VIH s'ha mantingut estable, i s'aprecia una clara disminució en la incidència de malalts de SIDA.

En la Comunitat Valenciana, des de l'adhesió a este registre a mitjan 2011, s'han notificat 212 nous casos d'infectats pel VIH (estes són dades provisionals). Gràcies a això, podem saber entre altres coses que el 50% d'estes noves infeccions es produïxen en barons homosexuals, mentres que la transmissió heterosexual és responsable del 32% dels nous casos (més de la mitat d'estos es van donar en dones). Només 17 pacients (8%) s'infecten per via parenteral al ser usuaris de drogues per via endovenosa. Açò contrasta de manera cridanera amb l'epidèmia històrica de la SIDA caracteritzada pel predomini de casos d'usuaris de drogues per via parenteral

En conseqüència ara podem saber que el 82% de les noves infeccions per VIH són per transmissió sexual tant a la Comunitat Valenciana com en la resta de la Unió Europea i que la seua incidència no disminuïx, per això “El teu millor amic contra la SIDA” és el PRESERVATIU.

|
Més informació

Informació addicional