S'està cercant, espereu....

Prevenció familiar - València

PREVENCIÓ FAMILIAR

La Família té un paper fonamental en l'educació i formació dels seus fills i filles per a afavorir hàbits de vida saludables, així com per a previndre l'ús indegut de drogues.

El desenrotllament de la personalitat i la transmissió d'actituds i valors positius en els fills i filles s'aconseguixen principalment, a través de la família. Estos elements, al costat d'altres, són importants per a abordar la realització personal i social, al mateix temps que són mitjans imprescindibles per a enfrontar-se al problema de les drogues.

La Família necessita ser informada, assessorada i recolzada en el seu treball com a pares i mares, actuació de vital importància per al desenrotllament conjunt com a ciutadans i ciutadanes i la seua integració en la Societat.

Des del Pla Municipal de Drogodependències i a través de l'àrea familiar s'aborda este treball preventiu des dels següents nivells d'actuació:

PROGRAMA D'ORIENTACIÓ FAMILIAR EN DROGODEPENDÈNCIES

Oferix informació i assessorament als pares i mares sobre el problema de les drogues i les drogodependències.

A través de grups informatius s'abordaran tots els aspectes relacionats amb les drogodependències i les seues conseqüències. Així mateix s'atendrà individualment aquells pares i aquelles mares que sol·liciten assessorament relacionat amb este problema (Prevenció Específica).

Més Informació

PROGRAMA D'INFORMACIÓ - ASSESSORAMENT PER CONSUM DE DROGUES

Dirigit als jóvens i persones adultes que estiguen començant a consumir drogues.

Més informació

CURS D'INFORMACIÓ SOBRE DROGUES PER A MENORS AMB INFRACCIONS

S'oferix a persones menors d'edat amb alguna infracció per consum o tinença de drogues en la via pública la possibilitat de realitzar, juntament amb la seua família, un curs de promoció de la salut, d'informació i conscienciació sobre les drogues i les drogodependències.

Més informació

PROGRAMA D'ESCOLA DE MARES I PARES

Facilita als pares i mares informació i coneixements bàsics sobre temes relacionats amb l'educació i la formació dels seus fills i i les seues filles, amb l'objectiu de proporcionar-los més recursos educatius per a afavorir el desenrotllament d'actituds, valors i habilitats personals i socials saludables.
Este programa va dirigit a tots els pares i totes les mares que tenen fills o filles en edat escolar (Prevenció Inespecífica).

Més informació

PROGRAMA AVATARS DE SER ADOLESCENT HUI

Programa complementari de l'Escola de Mares i Pares dirigit als fills i a les filles en edat escolar.

Més informació

PUBLICACIONS

Llibres publicats des d'esta Àrea.

Més informació

Informació addicional

 Prevenció familiar
Dia internacional de les famílies
Activitat física i esport
Dia Internacional de la Familia. Video presentació
Prevenció familiar - L'aïllament en l'edat més difícil
Les apostes en línia no són un joc. Què t'apostes?
Coneixes als teus fills?
Efectes del Covid-19 en l'expressió de les nostres emocions
Monogràfic 25 anys Escola Pares i Mares

Programa Escuela Infantil Lazos Familiares
Avatars de ser adolescent hui.
Decàleg TIC
Activitats físiques
Quin pulmó tens tu?
Recomanacions per a mares i pares sobre l'Alcohol