S'està cercant, espereu....

El Pla - València

PLA MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES

El Pla Municipal de Drogodependències és un recurs de l'Ajuntament de València que depén de la Regidoria de Sanitat i Salut i té com a finalitat la realització d'actuacions, en matèria de prevenció de drogodependències, que incidisquen en una reducció sobre el consum de substàncies tòxiques i les conseqüències derivades del seu ús. Disposa de la preceptiva autorització de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Direcció General d'Assistència Sanitària, com a “Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives – U.P.C.C.A.”, i figura inscrita amb el Nº ACD/9035 al Registre de Centres i Servicis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de la Comunitat Valenciana, complint amb tots els requisits establits per la legislació vigent, i especialment amb el que disposa el Decret 132/2010, de 3 de setembre del Consell (Generalitat Valenciana).

Per a això s'impulsen accions que Eduquen per a la Salut amb el foment d'estils de vida saludables. Les actuacions es dirigixen a la població en el seu conjunt, amb activitats orientades especialment vers la infància i joventut.

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ

1.- COMUNITARI

Realització de campanyes de difusió sobre problemes derivats de l'ús indegut de drogues, per mitjà d'informació que sensibilitze la ciutadania sobre esta problemàtica.

Assessorament a totes les persones, institucions i entitats que sol·liciten suport per a l'elaboració i posada en marxa d'actuacions en el marc de la prevenció.

Realització de cursos de formació dirigits a grups específics de població.

2.- ESCOLAR

Suport a l'aplicació de programes d'Educació per a la Salut, orientant al professorat i facilitant materials de prevenció per a la seua utilització en l'aula.

3.- FAMILIAR

Informació, orientació i formació que ajude els pares i mares a millorar la seua pràctica educativa, amb la finalitat de potenciar el desenrotllament personal i social dels seus fills/es que els capaciten per a prendre decisions més madures enfront del consum de drogues.

4.- OCI I TEMPS LLIURE

A través de diverses iniciatives es potencien i generen alternatives atractives d'oci, cultura i temps lliure per a la promoció d'hàbits de vida saludables en la infància i joventut.

PROGRAMES

1.- PREVENCIÓ COMUNITÀRIA

· Programa de participació social i coordinació institucional.
· Programa d'informació, orientació, sensibilització i assessorament.
· Programa “Prevenció del tabaquisme”
· Programa “Prevenció del consum abusiu d'alcohol en joves i menors d'edat”
· Programes d'intervenció, formació i divulgació.
· Programes de sensibilització per al compliment adequat de la Llei 10/2014 de Salut de la Comunitat Valenciana pel que fa a la publicitat, promoció, venda, dispensació i consum de begudes alcohòliques a la via pública, i especialment en població menor d'edat.
· Programa “Prevenció del consum de cànnabis”
· Programa de divulgació d'informació als mitjans de comunicació.
· Programa de formació de mediadors i mediadores socials.
· Xarrades informatives per a estudiants universitaris.
· Cursos de formació per a la Policia Local de València.
· Programa “Acció participativa”
· Programa “Trobades UNAD Ciutat de València”
· Jornades sobre drogodependències.
· Debats en drogodependències per a professionals.
· Centre de Documentació sobre Drogodependències.

2.- PREVENCIÓ ESCOLAR

- Promoció de la prevenció de les drogodependències i altres addiccions en el medi escolar.
- Programa per a infantil i primària “Previndre per a viure”
- Programa per a ESO "Órdago".
- Programa “Construeix el teu món”
- Programa “I tu, què penses?
- Programa de “Cinema i educació en valors”
- Programa “Toca cine”
- Programa “Ciutadans”
- Programa “I tu, què sents?
- Programa “Em diuen Marcos”
- Programa “Passa la vida”
- Bancs d'eines audiovisuals.
- Xarrades sobre drogodependències.
- Taller “Clickeando”
- Programa d'alumnat mediador en tecnologies de la informació i la comunicació. TIC.
- Taller “Ludens”
- Cursos de formació per al professorat.
- Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a elements de prevenció:* Pàgines del PMD en xarxes socials.
* Tutories en xarxa
- Enquestes i estudis: enquestes vinculades als tallers realitzats per personal del PMD/UPCCA-València i altre personal col·laborador.
- Projecte de vídeos.

3.- PREVENCIÓ FAMILIAR

- Orientació familiar en drogodependències.
- Programa d'atenció a persones usuàries amb primers consums o inici de trastorns addictius.
- Programa d'atenció a pares, mares i parelles de persones que consumeixen drogues o en situació de risc, o amb un ús indegut de les TIC.
- Programa “Curs d'informació sobre drogues per a menors amb infraccions per tinença i consum de drogues en la via pública”.
- Programa de formació de pares i mares “Escola de Pares i Mares”.
- Programa per a adolescents “Avatars de ser adolescent hui”
- Xarrades de prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius a través de la família.
- Xarrades de prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius a pares i mares i fills i filles.

4.- PREVENCIÓ EN OCI I TEMPS LLIURE

- A l'eixir de classe
- Viu l´estiu
- Programa de suport a esdeveniments lúdics-esportius
* Torneig Municipal d'Escacs “Joc net”
* Programa de col·laboració en activitats esportives
- Programa de formació de personal monitor en prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius en temps d´oci.
- Programa de suport i assessorament a entitats (institucions, associacions, ong...)
- Programa d'intervenció en barris (INBAS)
- Programa “Esport Segur: vigorèxia”
- Col·laboració amb el Programa de prevenció i reducció de riscos de joves en espais d'oci nocturn.

5.- ALTRES ÀMBITS

- Programa d'intervenció laboral
- Programa d'actuació amb grups en risc d'exclusió social.

Informació addicional

Pla Municipal de Drogodependències i altres Trastorns Addictius

Pla Municipal 2016-2021 (Pdf 1088 kb)

Memòries del PMD

Memòria d'Activitats 2022 (pdf 140 kb).Memòria d'Activitats 2021 (pdf 760 kb).

Memòria d'Activitats 2020 (pdf 1103 kb)

Memòria d'Activitats 2019 (pdf 8635 kb). Memòria d'Activitats 2018 (Pdf 11979 kb) Memòria d'Activitats 2017 (Pdf 8320 kb) Memòria d'Activitats 2016 (Pdf 7867 kb) Memòria d'activitats 2015 Memòria d'activitats 2014 Memòria d'activitats 2013 Memòria d'activitats 2012 Memòria d'activitats 2011 Memòria d'activitats 2010 Memòria d'activitats 2009 Memòria d'activitats 2008 (pdf 3426 kb) Memòria d'activitats 2007 (pdf 10886 kb) Memòria d'activitats 2006 (pdf 1,01 mb Memòria d'activitats 2005 (pdf 7878 kb) Memòria d'activitats 2004 (pdf 9787 kb)

Estratègies i Plans (autonòmics, nacionals i europeus)

III Pla Estratègic de Drogodependències i altres trastorns addictius de la Comunitat Valenciana (2014-2015) Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-2024 (679 kb). Pla d'Acció de la UE en la lluita contra la droga 2017-2020 (655 kb) Estratègia sobre Drogues de la UE. 2021-2025 Pla d'Acció sobre Drogues. Espanya 2018-2020 (pdf 1019 kb). IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.2016 Informe Europeu sobre Drogues. 2015

Legislació

LLEI 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana (pdf. 1,45 mb) Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana. [2020/4472]

Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc (pdf 438 kb)

Reial Decret 958/2020, de 3 de novembre, de comunicacions comercials de les activitats de joc (pdf 350 kb)

Carta de servicis del Servei de Drogodependències

Carta de Servicis del Servci de Drogodependències