Alternatives d'oci - València

ALTERNATIVES D'OCI I TEMPS LLIURE

L'oci i el temps lliure és un espai des del que es poden previndre les addiccions, educand per a la salut més enllà de la família i l'escola.

L'oci té una sèrie de condicions que ho fan ser un marc idoni per a la prevenció:

-És triat voluntàriament.
-Els processos educatius estan presents però d'una manera no formal.
-És un espai catalitzador de les relacions entre iguals.
-Les activitats esportives especialment són afavoridores de la formació en valors positius.

PROGRAMES

A l'eixir de classe


A l'eixir de classe

Programa dirigit a adolescents de 8 a 12 anys amb la finalitat de previndre lesaddiccions per mitjà de la promoció d'activitats ludicoparticipatives tendents aaconseguir una millor gestió de l'oci en l'entorn escolar però en horari extraescolar.

+ informació

Viu l'estiu


Viu l'estiu

Programa dirigit a xics i xiques de 10 a 14 anys encaminat cap a la millor gestió deltemps d'oci en el període estival per mitjà d'activitats lúdiques, formatives iculturals que s'integren en les del propi estiu: platja, aire lliure…

+ informació

Taller de Begudes Saludables


Taller de Begudes Saludables

Amb este taller, d'una manera lúdica i divertida, la joventut pot aprendre a dissenyar les seues pròpies begudes saludables com a alternativa al consum d'alcohol en el temps d'oci.

+ informació

Taller Prevenció Cànnabis


Taller Prevenció Cànnabis.

En ell s'informa sobre els problemes que ocasiona l'ús i abús del cànnabis, així com les alternatives al consum des de tots els àmbits socials.

+ informació

Programa de suport a esdeveniments ludicoesportius


Programa de suport a esdeveniments ludicoesportius

A través del suport a activitats esportives i lúdiques es desitja aconseguir laparticipació de jóvens i adolescents, afavorint l'esportivitat, la solidaritat i latolerància, enfront del fet en si de “guanyar o no guanyar”.

+ informació

Programa de formació de monitors i monitores per a la prevenció de les addiccions en el temps d'oci


Programa de formación de monitores

L'objecte del programa és formar les monitores i els monitors que més tard desenvoluparan la seua activitat preventiva en els nostres programes.

+ informació

Programa d'Intervenció en Barris (INBAS)


Inbas.

Es tracta d'una línia anual de subvencions, la finalitat de la qual és fer arribar als barris les accions preventives de la UPCCA enfront de les addiccions, per mitjà del suport econòmic a associacions, ong….que treballant amb població infantil i juvenil, desenvolupen intervencions en este àmbit.

+ informació

Programa de suport i assessorament a entitats (institucions, ONG)


Per mitjà d'este programa oferim suport i assessorament a institucions, ong…, queaixí ho demanden, a través del desenvolupament d'activitats formatives iinformatives la finalitat del qual siga la prevenció de les addiccions en el tempsd'oci.

+ informació

Informació addicional