Control de plagues - València

Control de Plagues en la Ciutat

La Regidoria de Sanitat i Salut municipal inclou dins dels seus Servicis el de Sanitat Pública Municipal amb una Secció dedicada al Control de Plagues Urbanes.

La nostra labor és el control de les poblacions considerades plaga per a reduir-les fins a uns mínims que asseguren una bona qualitat de vida dels ciutadans de València.

Per mitjà d'un estudi previ realitzat conjuntament amb l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Facultat de Biologia, Universitat de València; s'establix una programació de desinfecció, desratització i desinsectació (incloent el control de les poblacions de mosquits) en la RAM (xarxa de clavegueram municipal), instal·lacions, dependències i edificis municipals així com en les zones del nucli urbà, pedanies i zones residencials de titularitat municipal, locals privats en execució subsidiària, locals privats sotmesos a programes de Servicis Socials; parcs i jardins, solars i les mallades i aiguamolls pertanyents al municipi de València i les seues pedanies.

QUÈ ÉS UNA PLAGA?

El concepte de Plaga ha anat variant amb el temps i potser no siga fàcil de definir. Hem de tindre clar que un ser viu per si només NO és una plaga.

Una plaga és més aïna una SITUACIÓ en la qual un ser viu prolifera massa i pot produir una sèrie de danys. Estos danys poden ser des d'una malaltia fins a danys econòmics, culturals, etc

Així, un mateix ser viu pot o no ser plaga depenent de la seua densitat de població i dels danys que puga causar als sers humans o el seu patrimoni.

 

L'Ajuntament de València disposa de dos APP gratuïtes perquè la ciutadania deixe avisos de plagues d'interès en Salut Pública en la ciutat de València:
*mosquito alert 
*bichosavis


 

PLAGUES URBANES: PANDEROLES

Panderola americana (Periplaneta americana).

Periplaneta americana

Estan actives de nit i s'alimenten de restes de menjar, paper i inclús sabó, de materials en descomposició, pegaments, papers, -te·les, xarops i dolços entre altres. Rarament transmeten malalties, però contaminen el menjar i no deixen una olor perceptible. Amb temperatures càlides, es reproduïxen ràpidament. És coneguda com a panderola voladora, és la més gran, pot arribar a mesurar fins a 3,7 cm i té un color rogenc, tant el mascle com la femella tenen ales.. Normalment les trobarem en claveguerams i femers, també en llocs humits i foscos com ser: Fonaments, drenatges, pous cegos, canonades i angles superiors de sostres de soterranis. Poden viure de 14 a 15 mesos, els adults poden viure de 2 a 3 mesos sense aliments i 1 mes sense prendre aigua.

CONSELLS: tapar falsos buits d'armaris i parets, i possibles vies d'entrada o refugi. Eliminar fonts d'aliment i aigua.

|

Panderola negra, oriental o del Vell món (Blatta orientalis)

Panderola negra

És nativa d'Europa però està desplaçada per l'americana ja que necessita condicions específiques Mesura prop d'uns 2,50 cm de llarg, les femelles són un poc més grans. Les tonalitats van del marró fosc a negre brillant. El mascle té dos ales llargues i de color marró que cobrixen la majoria del seu cos però no poden volar. Suporta temperatures més baixes que l'americana. La trobem en albellons, desguassos, soterranis, pòrtics i altres ubicacions humides.

CONSELLS: tapar falsos buits d'armaris i parets, i possibles vies d'entrada o refugi. Eliminar fonts d'aliment i aigua.

Panderola alemanya (Blatella germanica)

Panderola alemana

És la panderola que trobem en cases particulars, hotels, restaurants, menjadors, etc. Són de color groc pàl·lid, tenen ales i mesuren fins a 1,5 cm. Són més actives a la nit i reposen durant el dia, es refugien en clavills, preferixen la fusta o superfícies rugoses abans que el metall o superfícies llises, abunden en cuines, davall l'entaulellat.

En cas de tindre presència d'esta espècie durant el dia significa que la població de la mateixa en eixe sector és important o bé les condicions d'aliment no són les millors.

Quan la població és important no demoren més d'una setmana a invadir altres llocs, transportant-se per les canonades.

CONSELLS: Extremar la neteja en cuines, darrere d'electrodomèstics i campanes d'extracció.