Control de plagues - València

Control de Plagues en la Ciutat

La Regidoria de Sanitat i Salut municipal inclou dins dels seus Servicis el de Sanitat Pública Municipal amb una Secció dedicada al Control de Plagues Urbanes.

La nostra labor és el control de les poblacions considerades plaga per a reduir-les fins a uns mínims que asseguren una bona qualitat de vida dels ciutadans de València.

Per mitjà d'un estudi previ realitzat conjuntament amb l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Facultat de Biologia, Universitat de València; s'establix una programació de desinfecció, desratització i desinsectació (incloent el control de les poblacions de mosquits) en la RAM (xarxa de clavegueram municipal), instal·lacions, dependències i edificis municipals així com en les zones del nucli urbà, pedanies i zones residencials de titularitat municipal, locals privats en execució subsidiària, locals privats sotmesos a programes de Servicis Socials; parcs i jardins, solars i les mallades i aiguamolls pertanyents al municipi de València i les seues pedanies.

QUÈ ÉS UNA PLAGA?

El concepte de Plaga ha anat variant amb el temps i potser no siga fàcil de definir. Hem de tindre clar que un ser viu per si només NO és una plaga.

Una plaga és més aïna una SITUACIÓ en la qual un ser viu prolifera massa i pot produir una sèrie de danys. Estos danys poden ser des d'una malaltia fins a danys econòmics, culturals, etc

Així, un mateix ser viu pot o no ser plaga depenent de la seua densitat de població i dels danys que puga causar als sers humans o el seu patrimoni.

 

L'Ajuntament de València disposa de dos APP gratuïtes perquè la ciutadania deixe avisos de plagues d'interès en Salut Pública en la ciutat de València:
*mosquito alert 
*bichosavis


 

ANIMALS PROTEGITS: MUSARANYA

Musaranya Musaranya

Mamífer insectívor, molt paregut a un ratolí casolà, encara que es diferència per tindre les potes més curtes i un llarg morro cònic. Construïx els seus nius aprofitant cavitats naturals en els arbres, entre les roques i murs de pedra o en la vegetació espessa. Encara que la musaranya comuna s'inclou dins del grup dels mamífers insectívors, completa la seua dieta amb aràcnids, cucs, rèptils i xicotets mamífers, sense rebutjar la matèria vegetal. La musaranya té unes necessitats metabòliques molt altes, s'estima que la musaranya comuna precisa consumir diàriament aliments equivalents a un 50 % del seu pes.

La musaranya comuna és una espècie que s'adapta a gran amplitud d'hàbitats, podent localitzar-la des del nivell del mar fins als 2.000 metres d'altitud en Serra Nevada (Granada). En els Pirineus no s'ha trobat per damunt dels 1.200 metres. Troba el seu òptim en els boscos caducifolis i de ribera. A València és fàcil trobar-les per la zona del Port i la Malva-rosa, sent habitualment confoses per ratolins comuns. Viuen uns dos anys de mitjana.

Empremta

Empremtes: No sol deixar-les marcades donat el seu poc pes. En els casos en què ho fa es pot diferenciar de les empremtes dels rosegadores per presentar cinc dits en les potes anteriors com en les posteriors, mentres que els rosegadores tenen 4 dits en les potes anteriors i 5 en les posteriors. En la neu poc espessa i llim deixa marcada la cua de forma sinuosa.

Excrements: Són molt difícils de veure en la naturalesa, podent confondre's amb les d'alguns insectes i erugues. Mesuren de 2 a 4 mm. De longitud i 1 a 2 mm. De gros, amb extrems punxeguts per ambdós costats. Podem localitzar-los davall de pedres, troncs o fulles. El seu color és molt variable i solen ser apreciables les restes de quitina dels insectes consumits.

La presència de musaranyes en un territori no és fàcil de detectar. La localització del cadàver d'una musaranya o els seus restes en egagrópilas de rapaços són quasi els seus únics rastres.

La destrucció d'hàbitats i la lluita contra plagues forestals i agrícoles, emprant mètodes no selectius, han suposat en molts casos gran mortaldat en l'espècie, bé per contacte directe o pel consum d'insectes o cucs que han mort enverinats (intoxicació) o disminució de la capacitat de fecundació i/o esterilització.

Deu tindre's present que la musaranya és una espècie beneficiosa per als nostres camps i boscos, pel paper de control biològic d'insectes, cucs, bavoses, caragols i aranyes que representa. És una espècie protegida.

|