Control de plagues - València

Control de Plagues en la Ciutat

La Regidoria de Sanitat i Salut municipal inclou dins dels seus Servicis el de Sanitat Pública Municipal amb una Secció dedicada al Control de Plagues Urbanes.

La nostra labor és el control de les poblacions considerades plaga per a reduir-les fins a uns mínims que asseguren una bona qualitat de vida dels ciutadans de València.

Per mitjà d'un estudi previ realitzat conjuntament amb l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Facultat de Biologia, Universitat de València; s'establix una programació de desinfecció, desratització i desinsectació (incloent el control de les poblacions de mosquits) en la RAM (xarxa de clavegueram municipal), instal·lacions, dependències i edificis municipals així com en les zones del nucli urbà, pedanies i zones residencials de titularitat municipal, locals privats en execució subsidiària, locals privats sotmesos a programes de Servicis Socials; parcs i jardins, solars i les mallades i aiguamolls pertanyents al municipi de València i les seues pedanies.

QUÈ ÉS UNA PLAGA?

El concepte de Plaga ha anat variant amb el temps i potser no siga fàcil de definir. Hem de tindre clar que un ser viu per si només NO és una plaga.

Una plaga és més aïna una SITUACIÓ en la qual un ser viu prolifera massa i pot produir una sèrie de danys. Estos danys poden ser des d'una malaltia fins a danys econòmics, culturals, etc

Així, un mateix ser viu pot o no ser plaga depenent de la seua densitat de població i dels danys que puga causar als sers humans o el seu patrimoni.

 

L'Ajuntament de València disposa de dos APP gratuïtes perquè la ciutadania deixe avisos de plagues d'interès en Salut Pública en la ciutat de València:
*mosquito alert 
*bichosavis


 

RECOMANACIONS GENERALS

En els tractaments contra les plagues s'utilitzen productes químics nocius. Per este motiu és convenient NOMÉS utilitzar-los si realment és necessari i de forma controlada per professionals. Sobretot si la zona afectada acull xiquets i/o ancians.

En tots els casos és millor actuar per a evitar que aparega la plaga que per a eliminar-la una vegada ha aparegut. Ens evitarem molts problemes en les nostres llars, col·legis o qualsevol altre local si seguim les recomanacions següents:

- No deixar restes de menjar, molles, etc.
- Usar poals de fem amb tapa.
- Neteja periòdica a fons de cuines, rebostos, magatzems, soterranis…
- Manteniment i neteja adequada de les zones enjardinades i hort
- Tapar clavills i fissures de parets i sòls.
- Instal·lació de mosquiteres en finestres i reixetes d'aireig.
- Instal·lació de rivets en portes i finestres i caixons de persianes per a evitar l'entrada de plagues.
- Tancar correctament arquetes de fosses sèptiques i connexions de la xarxa de sanejament.
- Evitar pèrdues d'aigua que generen humitats en soterranis, cambres d'aire…
- Mantindre les piscines netes i correctament tractades durant tot l'any per a evitar la proliferació de mosquits.
- Eliminar tots els recipients que puguen acumular aigua en el seu interior, per xicotets que siguen.
- No alimentar animals dels carrers per a evitar la proliferació de plagues.

En Col·legis a més:
- Intentar evitar els collages fets amb llegums i pastes.
- Correcte magatzematge de material escolar i aliments.