Control de plagues - València

Control de Plagues en la Ciutat

La Regidoria de Sanitat i Salut municipal inclou dins dels seus Servicis el de Sanitat Pública Municipal amb una Secció dedicada al Control de Plagues Urbanes.

La nostra labor és el control de les poblacions considerades plaga per a reduir-les fins a uns mínims que asseguren una bona qualitat de vida dels ciutadans de València.

Per mitjà d'un estudi previ realitzat conjuntament amb l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Facultat de Biologia, Universitat de València; s'establix una programació de desinfecció, desratització i desinsectació (incloent el control de les poblacions de mosquits) en la RAM (xarxa de clavegueram municipal), instal·lacions, dependències i edificis municipals així com en les zones del nucli urbà, pedanies i zones residencials de titularitat municipal, locals privats en execució subsidiària, locals privats sotmesos a programes de Servicis Socials; parcs i jardins, solars i les mallades i aiguamolls pertanyents al municipi de València i les seues pedanies.

QUÈ ÉS UNA PLAGA?

El concepte de Plaga ha anat variant amb el temps i potser no siga fàcil de definir. Hem de tindre clar que un ser viu per si només NO és una plaga.

Una plaga és més aïna una SITUACIÓ en la qual un ser viu prolifera massa i pot produir una sèrie de danys. Estos danys poden ser des d'una malaltia fins a danys econòmics, culturals, etc

Així, un mateix ser viu pot o no ser plaga depenent de la seua densitat de població i dels danys que puga causar als sers humans o el seu patrimoni.

 

L'Ajuntament de València disposa de dos APP gratuïtes perquè la ciutadania deixe avisos de plagues d'interès en Salut Pública en la ciutat de València:
*mosquito alert 
*bichosavis


 

PLAGUES URBANES: ALTRES

Xinxe de llit Xinxe de llit

XINXES DE LLIT: En els últims anys han reaparegut a Espanya els xinxes de llit. Mesuren uns 5 mm, són de color ocre, aplanats i sense ales. Les femelles posen els ous en clavills del sòl, murs o dels els llits. En tots els estats són hematòfags nocturns i necessiten almenys una menjada per a realitzar la muda. Els hostes naturals són sempre vertebrats de sang calenta (aus i mamífers, inclòs l'home). Durant el dia eviten la llum i s'amaguen en els matalafs, canapés, objectes penjats en la paret, etc. Poden infestar hotels, cases, cines… i normalment són transportats en robes, maletes, mobles, etc.
CONSELLS: Extremar la neteja.

|

TÈRMITS: Les tèrmits NO SÓN FORMIGUES encara que se'ls conega com a formigues blanques, pertanyen a un altre orde d'insectes, els Isópteros. A Espanya podem trobar tres espècies, Reticulitermes lucifugus, Cryptotermes brevis i Kalotermes flavicollis. Formen nombroses colònies causant danys en edificis i estructures de fusta de què s'alimenten. Els tèrmits no poden digerir la cel·lulosa, però aprofiten els seus nutrients gràcies a la degradació de cel·lulosa que realitzen protozous que viuen en simbiosi dins de l'aparell digestiu de les obreres. L'alimentació del termiter es produïx per trofalaxia, els tèrmits transporten l'aliment en l'estómac, i ho transmeten a altres individus a través del conducte anal o de la boca. Els tèrmits tenen importància econòmica com a plaga en estructures de fusta, obres d'art i productes emmagatzemats.

 Tèrmits
|

POLLS:
Veure informació

MOSCA NEGRA:
Veure informació