Control de plagues - València

Control de Plagues en la Ciutat

La Regidoria de Sanitat i Salut municipal inclou dins dels seus Servicis el de Sanitat Pública Municipal amb una Secció dedicada al Control de Plagues Urbanes.

La nostra labor és el control de les poblacions considerades plaga per a reduir-les fins a uns mínims que asseguren una bona qualitat de vida dels ciutadans de València.

Per mitjà d'un estudi previ realitzat conjuntament amb l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Facultat de Biologia, Universitat de València; s'establix una programació de desinfecció, desratització i desinsectació (incloent el control de les poblacions de mosquits) en la RAM (xarxa de clavegueram municipal), instal·lacions, dependències i edificis municipals així com en les zones del nucli urbà, pedanies i zones residencials de titularitat municipal, locals privats en execució subsidiària, locals privats sotmesos a programes de Servicis Socials; parcs i jardins, solars i les mallades i aiguamolls pertanyents al municipi de València i les seues pedanies.

QUÈ ÉS UNA PLAGA?

El concepte de Plaga ha anat variant amb el temps i potser no siga fàcil de definir. Hem de tindre clar que un ser viu per si només NO és una plaga.

Una plaga és més aïna una SITUACIÓ en la qual un ser viu prolifera massa i pot produir una sèrie de danys. Estos danys poden ser des d'una malaltia fins a danys econòmics, culturals, etc

Així, un mateix ser viu pot o no ser plaga depenent de la seua densitat de població i dels danys que puga causar als sers humans o el seu patrimoni.

 

L'Ajuntament de València disposa de dos APP gratuïtes perquè la ciutadania deixe avisos de plagues d'interès en Salut Pública en la ciutat de València:
*mosquito alert 
*bichosavis


 

ANIMALS PROTEGITS: ABELLES

Abella

L'abella europea, també coneguda com l'abella domèstica o mel·lífera porta el nom científic d'Apis mellifera. Són insectes socials amb tres tipus d'individus o castes: la reina, les obreres i els abellots.

REINA: És l'única femella fèrtil del rusc i posa tots els ous, dels quals naixeran totes les altres abelles. Són alimentades per les abelles obreres amb gelea reial, no amb pol·len, i la seua vida mitjana és de 3 anys. Són més gran que les obreres.

ABELLOTS: Són els mascles de la colònia, naixen d'ous sense fecundar. Són més gran que les obreres. La seua única funció és la de fecundar reines verges. Després de l'estiu són expulsat de la colònia i moren de fam i fred, ja que no són capaços d'alimentar-se per si sols.

OBRERES: Són la casta més abundant del rusc. En els primers dies de la seua vida s'encarreguen de la neteja i calfament de les larves, més tard de l'alimentació de les mateixes. Després d'estes dos primeres setmanes, es dediquen a la producció de cera, construcció de bresques i transport d'aliment dins de la colònia. Després d'este període, passen uns dies com a guàrdies en l'entrada del rusc i després, i fins a la seua mort, es dediquen a la recol·lecció de pol·len, nèctar, aigua, fabricació de mel i pròpolis.

La comunicació en la colònia és constant a través de feromones, danses i trofalaxia (intercanvis bucals i d'antenes entre les abelles).

Abella