Control de plagues - València

Control de Plagues en la Ciutat

La Regidoria de Sanitat i Salut municipal inclou dins dels seus Servicis el de Sanitat Pública Municipal amb una Secció dedicada al Control de Plagues Urbanes.

La nostra labor és el control de les poblacions considerades plaga per a reduir-les fins a uns mínims que asseguren una bona qualitat de vida dels ciutadans de València.

Per mitjà d'un estudi previ realitzat conjuntament amb l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Facultat de Biologia, Universitat de València; s'establix una programació de desinfecció, desratització i desinsectació (incloent el control de les poblacions de mosquits) en la RAM (xarxa de clavegueram municipal), instal·lacions, dependències i edificis municipals així com en les zones del nucli urbà, pedanies i zones residencials de titularitat municipal, locals privats en execució subsidiària, locals privats sotmesos a programes de Servicis Socials; parcs i jardins, solars i les mallades i aiguamolls pertanyents al municipi de València i les seues pedanies.

QUÈ ÉS UNA PLAGA?

El concepte de Plaga ha anat variant amb el temps i potser no siga fàcil de definir. Hem de tindre clar que un ser viu per si només NO és una plaga.

Una plaga és més aïna una SITUACIÓ en la qual un ser viu prolifera massa i pot produir una sèrie de danys. Estos danys poden ser des d'una malaltia fins a danys econòmics, culturals, etc

Així, un mateix ser viu pot o no ser plaga depenent de la seua densitat de població i dels danys que puga causar als sers humans o el seu patrimoni.

 

L'Ajuntament de València disposa de dos APP gratuïtes perquè la ciutadania deixe avisos de plagues d'interès en Salut Pública en la ciutat de València:
*mosquito alert 
*bichosavis


 

PLAGUES URBANES: MOSQUITS

Mosquit

Des del punt de Salut Pública, potser la plaga més important siga la de mosquits ja que són vectors de moltes malalties com la malària, el paludisme, la febra groga, febra dels dengues, leishmaniasi, etc. També cal assenyalar, que encara que no transmeten malalties, les picadures poden arribar a ser molestes. Són insectes de dimensió reduïda (5-10 mm.), dípters (tenen només un parell d'ales) i el seu aparell bucal s'ha adaptat a perforar i succionar sucs, nèctar i exsudats vegetals els mascles i sang les femelles (no sols per a alimentar-se sinó per a donar viabilitat a la posta) . Podem destacar els gèneres Culex, Aedes, Phlebotomus, Anopheles, etc.

CICLE BIOLÒGIC: tenen una metamorfosi completa amb fases associades al medi aquàtic (ou, larva i pupa) i aeri (adult). Depenent de les espècies les femelles depositen la posada en l'aigua (entre 100 i 400 ous), encara que en el gènere Phlebotomus les femelles també poden posar els ous en matèria orgànica en descomposició, normalment en zones urbanes o Peri urbanes, en zones humides i amb vegetació, etc. Els ous tardaran més o menys temps a desenrotllar-se depenent de la temperatura ambiental, en condicions favorables l'estat ou és de 2 o 3 dies (encara que podria retardar-se inclús mesos degut a condicions ambientals).

Cicle Biològic del mosquit

Després de l'ou apareixen 4 estadis larvaris que s'alimenten d'elements planctònics, encara que algunes espècies són carnívores. El cicle pot completar-se en 4 o 5 dies i els adults viuen entre dos o tres setmanes fins mesos.

Larves de mosquit Larves de mosquit

Són crepusculars i nocturns, però algunes espècies tenen activitat diürna.

ATENCIÓ: En les zones d'arrossars de la comunitat és fàcil veure a l'estiu grans núvols de “mosquits”. En realitat estos animals són quironòmids i NO PIQUEN.

CONSELLS: Eliminar qualsevol estancament d'aigua, inclús en tests o jardineres.

Mosquit tigre

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és un mosquit invasor i vector de malalties que prové del sud-est asiàtic. Viu principalment en zones urbanes, on cria en recipients xicotets amb aigua estancada.

A Espanya es va detectar per primera vegada en 2004 prop de Barcelona i actualment es coneix la seua presència especialment en la costa mediterrània, on és prou abundant.

L'adult de mosquit tigre es reconeix pel seu comportament (vola baix i pica sobretot de dia) i perquè és xicotet i negre, amb ratlles blanques i té una sola ratlla blanca en el cap i el tòrax.

Si vols participar en el seguiment i control d'este insecte, pots fer-ho a través de l'aplicació ATRAPATIGRE.