Control de plagues - València

Control de Plagues en la Ciutat

La Regidoria de Sanitat i Salut municipal inclou dins dels seus Servicis el de Sanitat Pública Municipal amb una Secció dedicada al Control de Plagues Urbanes.

La nostra labor és el control de les poblacions considerades plaga per a reduir-les fins a uns mínims que asseguren una bona qualitat de vida dels ciutadans de València.

Per mitjà d'un estudi previ realitzat conjuntament amb l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Facultat de Biologia, Universitat de València; s'establix una programació de desinfecció, desratització i desinsectació (incloent el control de les poblacions de mosquits) en la RAM (xarxa de clavegueram municipal), instal·lacions, dependències i edificis municipals així com en les zones del nucli urbà, pedanies i zones residencials de titularitat municipal, locals privats en execució subsidiària, locals privats sotmesos a programes de Servicis Socials; parcs i jardins, solars i les mallades i aiguamolls pertanyents al municipi de València i les seues pedanies.

QUÈ ÉS UNA PLAGA?

El concepte de Plaga ha anat variant amb el temps i potser no siga fàcil de definir. Hem de tindre clar que un ser viu per si només NO és una plaga.

Una plaga és més aïna una SITUACIÓ en la qual un ser viu prolifera massa i pot produir una sèrie de danys. Estos danys poden ser des d'una malaltia fins a danys econòmics, culturals, etc

Així, un mateix ser viu pot o no ser plaga depenent de la seua densitat de població i dels danys que puga causar als sers humans o el seu patrimoni.

 

L'Ajuntament de València disposa de dos APP gratuïtes perquè la ciutadania deixe avisos de plagues d'interès en Salut Pública en la ciutat de València:
*mosquito alert 
*bichosavis


 

PLAGUES URBANES: FORMIGUES

Formiga

Són un dels grups zoològics més reeixits, destacant la seua socialització i la seua capacitat per a formar colònies. La majoria de les formigues no posseïxen ales, encara que açò varia segons individus dins d'una colònia.

Els ous en les colònies són depositats per una o més formigues reina i la majoria d'estos eclosionen i creixen per a convertir-se en femelles no alades anomenades "obreres". Periòdicament són produïdes ventrades de noves reines i mascles, usualment alats, els quals viuen per a reproduir-se. Els mascles moren poc de temps després de la còpula, mentres que les reines supervivents creen noves colònies o ocasionalment tornen a la seua antiga colònia. La vida mitjana d'una reina és de 5 anys o més, mentres que una obrera viu una setmana. La comunicació entre les formigues es produïx principalment a través de feromones.

Les formigues són insectes amb una metamorfosi completa, passant per les fases següents: ou, larva, pupa i finalment adult (imago).

CONSELLS: Eliminar fonts d'aliment, restes de menjar. Emmagatzemar els aliments en recipients tancats. Usar papereres i poals de fem amb tapa.

|