Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

ESCULTURA DE LA DAMA IBÈRICA

ANTECEDENTS

La voluntat de totes les parts per a la instal·lació de l'obra escultòrica va quedar arreplegada en el «Conveni de patronatge per a l'oferiment a la ciutat de l'obra escultòrica “Dama Ibèrica”», de data 8 de febrer de 2002, i la seua posterior Addenda de març de 2003, firmat entre l'Excm. Ajuntament de València, Manuel Valdés Blasco, ROSAL S.L, i VALLEHERMOSO, S.A.

 Vista de la zona abans de la ubicació de l'escultura

Informació addicional

PROJECTES URBANS

ESCULTURA DE LA DAMA IBÈRICA


 Peça de l'escultura de la Dama Ibèrica