Projectes - València

PROJECTES URBANS

ESCULTURA DE LA DAMA IBÈRICA

EXECUCIÓ

 Escultura de la Dama Ibèrica

El projecte contemplava de forma separada però coordinada distintes separates per a possibilitar l'execució de les diferents fases d'obra a executar per diferents agents, atés que s'havien de desviar determinades instal·lacions, realitzar la font i el suport de l'escultura i les seues instal·lacions, incloent-hi el condicionament de la rotonda, i compondre el grup escultòric.

El Taller de MANOLO MARTÍN va executar l'escultura. (Construcció del grup escultòric), en virtut del conveni.

La resta de les obres i treballs necessaris han sigut objecte d'encàrrec diferenciat i l'empresa adjudicatària és RENOS, S.L.

Plans

 Alçat frontal de l'entorn
 Alçat frontal
 Alçat lateral
|
 Situació
 Secció
|

Pressupost total

El Pressupost total va ascendir a la quantitat de 2.482.780,35 € i l'aportació total conjunta dels patrocinadors ROSAL S.L., i VALLEHERMOSO, S.A., en virtut del conveni, és d'1.141.923 €.

Informació addicional

PROJECTES URBANS

ESCULTURA DE LA DAMA IBÈRICA


 Peça de l'escultura de la Dama Ibèrica