S'està cercant, espereu....

Prevenció familiar - València

PREVENCIÓ FAMILIAR

La Família té un paper fonamental en l'educació i formació dels seus fills i filles per a afavorir hàbits de vida saludables, així com per a previndre l'ús indegut de drogues.

El desenrotllament de la personalitat i la transmissió d'actituds i valors positius en els fills i filles s'aconseguixen principalment, a través de la família. Estos elements, al costat d'altres, són importants per a abordar la realització personal i social, al mateix temps que són mitjans imprescindibles per a enfrontar-se al problema de les drogues.

La Família necessita ser informada, assessorada i recolzada en el seu treball com a pares i mares, actuació de vital importància per al desenrotllament conjunt com a ciutadans i ciutadanes i la seua integració en la Societat.

Des del Pla Municipal de Drogodependències i a través de l'àrea familiar s'aborda este treball preventiu des dels següents nivells d'actuació:

PROGRAMA D'ORIENTACIÓ FAMILIAR EN DROGODEPENDÈNCIES

Oferix informació i assessorament als pares i mares sobre el problema de les drogues i les drogodependències.

A través de grups informatius s'abordaran tots els aspectes relacionats amb les drogodependències i les seues conseqüències. Així mateix s'atendrà individualment aquells pares i aquelles mares que sol·liciten assessorament relacionat amb este problema (Prevenció Específica).

Més Informació

PROGRAMA D'INFORMACIÓ - ASSESSORAMENT PER CONSUM DE DROGUES

Dirigit als jóvens i persones adultes que estiguen començant a consumir drogues.

Més informació

CURS D'INFORMACIÓ SOBRE DROGUES PER A MENORS AMB INFRACCIONS

S'oferix a persones menors d'edat amb alguna infracció per consum o tinença de drogues en la via pública la possibilitat de realitzar, juntament amb la seua família, un curs de promoció de la salut, d'informació i conscienciació sobre les drogues i les drogodependències.

Més informació

PROGRAMA D'ESCOLA DE MARES I PARES

Facilita als pares i mares informació i coneixements bàsics sobre temes relacionats amb l'educació i la formació dels seus fills i i les seues filles, amb l'objectiu de proporcionar-los més recursos educatius per a afavorir el desenrotllament d'actituds, valors i habilitats personals i socials saludables.
Este programa va dirigit a tots els pares i totes les mares que tenen fills o filles en edat escolar (Prevenció Inespecífica).

Més informació

PROGRAMA AVATARS DE SER ADOLESCENT HUI

Programa complementari de l'Escola de Mares i Pares dirigit als fills i a les filles en edat escolar.

Més informació

PUBLICACIONS

Llibres publicats des d'esta Àrea.

Més informació

Informació addicional

 Prevenció familiar
Dia internacional de les famílies
Activitat física i esport
Dia Internacional de la Familia. Video presentació
Prevenció familiar - L'aïllament en l'edat més difícil
Les apostes en línia no són un joc. Què t'apostes?
Coneixes als teus fills?
Efectes del Covid-19 en l'expressió de les nostres emocions
Monogràfic 25 anys Escola Pares i Mares

Programa Escuela Infantil Lazos Familiares
Avatars de ser adolescent hui.
Decàleg TIC
Activitats físiques
Quin pulmó tens tu?
Recomanacions per a mares i pares sobre l'Alcohol
Avatars de ser adolescent hui.

"AVATARS DE SER ADOLESCENT HUI".

Característiques:

 • Cicle de tallers participatius, gratuïts, dirigits a grups d'adolescents.
 • Es realitzen amb grups d'escolars als col·legis i instituts de la ciutat de València.
 • Els grups tenen un mínim de 15 i un màxim de 60 participants, excepte activitats especials.
 • Cada activitat dura dos sessions, de 90-120 minuts cada una.
 • El treball s'adequa en continguts i metodologia al perfil dels grups.
 • Un mateix grup pot rebre una o les dos Activitats.
 • Les característiques de les activitats, tant en continguts com en duració i metodologia, poden modificar-se si la situació ho requerix.

Objectius:

 • Reflexionar sobre els diversos aspectes que implica ser adolescent hui.
 • Facilitar la resolució de situacions que generen conflicte i malestar en els àmbits de desenrotllament (individual, familiar, grupal, escolar i social).
 • Promoure un creixement personal més saludable: físic, psicològic i social.

Continguts:

 • Ser adolescent hui: aspectes físics, socioculturals i psicològics.
 • Construint la personalitat: estereotips i el que és “normal”; ser “home”, ser "dona" i ser persona.
 • El "dins": vicissituds d'una nova relació amb el/la pare/mare.
 • El "fora": diversió, amics/igues, estudi, consumisme i unes altres vicissituds.
 • Les característiques de les activitats, tant en continguts com en duració i metodologia, poden modificar-se si la situació ho requerix.

Per a més informació poden dirigir-se a:

Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives - UPCCA València-
Pla Municipal de Drogodependències.
Cl. Amadeu de Savoia, 11 - 46010 València.
Telèfon: 96 208 2029 o (96 352 5478 Extensió: 2029).
Fax: 96 398 18 08 . Correu electrònic: pmdfamiliar@valencia.es


*Per a sol·licitar l'activitat s'haurà d'emplenar i enviar esta sol·licitud:

" SOL·LICITUD AVATARS DE SER ADOLESCENT HUI"


Avatars de ser adolescent avui

Informació addicional

 Prevenció familiar
Dia internacional de les famílies
Activitat física i esport
Dia Internacional de la Familia. Video presentació
Prevenció familiar - L'aïllament en l'edat més difícil
Les apostes en línia no són un joc. Què t'apostes?
Coneixes als teus fills?
Efectes del Covid-19 en l'expressió de les nostres emocions
Monogràfic 25 anys Escola Pares i Mares

Programa Escuela Infantil Lazos Familiares
Avatars de ser adolescent hui.
Decàleg TIC
Activitats físiques
Quin pulmó tens tu?
Recomanacions per a mares i pares sobre l'Alcohol