S'està cercant, espereu....

Prevenció familiar - València

PREVENCIÓ FAMILIAR

La Família té un paper fonamental en l'educació i formació dels seus fills i filles per a afavorir hàbits de vida saludables, així com per a previndre l'ús indegut de drogues.

El desenrotllament de la personalitat i la transmissió d'actituds i valors positius en els fills i filles s'aconseguixen principalment, a través de la família. Estos elements, al costat d'altres, són importants per a abordar la realització personal i social, al mateix temps que són mitjans imprescindibles per a enfrontar-se al problema de les drogues.

La Família necessita ser informada, assessorada i recolzada en el seu treball com a pares i mares, actuació de vital importància per al desenrotllament conjunt com a ciutadans i ciutadanes i la seua integració en la Societat.

Des del Pla Municipal de Drogodependències i a través de l'àrea familiar s'aborda este treball preventiu des dels següents nivells d'actuació:

PROGRAMA D'ORIENTACIÓ FAMILIAR EN DROGODEPENDÈNCIES

Oferix informació i assessorament als pares i mares sobre el problema de les drogues i les drogodependències.

A través de grups informatius s'abordaran tots els aspectes relacionats amb les drogodependències i les seues conseqüències. Així mateix s'atendrà individualment aquells pares i aquelles mares que sol·liciten assessorament relacionat amb este problema (Prevenció Específica).

Més Informació

PROGRAMA D'INFORMACIÓ - ASSESSORAMENT PER CONSUM DE DROGUES

Dirigit als jóvens i persones adultes que estiguen començant a consumir drogues.

Més informació

CURS D'INFORMACIÓ SOBRE DROGUES PER A MENORS AMB INFRACCIONS

S'oferix a persones menors d'edat amb alguna infracció per consum o tinença de drogues en la via pública la possibilitat de realitzar, juntament amb la seua família, un curs de promoció de la salut, d'informació i conscienciació sobre les drogues i les drogodependències.

Més informació

PROGRAMA D'ESCOLA DE MARES I PARES

Facilita als pares i mares informació i coneixements bàsics sobre temes relacionats amb l'educació i la formació dels seus fills i i les seues filles, amb l'objectiu de proporcionar-los més recursos educatius per a afavorir el desenrotllament d'actituds, valors i habilitats personals i socials saludables.
Este programa va dirigit a tots els pares i totes les mares que tenen fills o filles en edat escolar (Prevenció Inespecífica).

Més informació

PROGRAMA AVATARS DE SER ADOLESCENT HUI

Programa complementari de l'Escola de Mares i Pares dirigit als fills i a les filles en edat escolar.

Més informació

PUBLICACIONS

Llibres publicats des d'esta Àrea.

Més informació

Informació addicional

 Prevenció familiar
Dia internacional de les famílies
Activitat física i esport
Dia Internacional de la Familia. Video presentació
Prevenció familiar - L'aïllament en l'edat més difícil
Les apostes en línia no són un joc. Què t'apostes?
Coneixes als teus fills?
Efectes del Covid-19 en l'expressió de les nostres emocions
Monogràfic 25 anys Escola Pares i Mares

Programa Escuela Infantil Lazos Familiares
Avatars de ser adolescent hui.
Decàleg TIC
Activitats físiques
Quin pulmó tens tu?
Recomanacions per a mares i pares sobre l'Alcohol

ESCOLA DE MARES I PARES

 

 logo Escola de Pares

CURS 2022/2023


El Programa d'ESCOLA DE MARES I PARES de l'Ajuntament de València forma part de l’oferta de programes i tallers del Servici d’Addiccions (PMD/UPCCA-València) de la Regidoria de Salut i Consum. 


Este programa va dirigit a les famílies amb fills/filles per a facilitar-los un suport des de diferents aspectes psicològics, pedagògics i d’educació de la salut, amb la finalitat de proporcionar-los instruments i un espai que els ajuden en la seua pràctica educativa, la qual cosa repercutirà en el desenvolupament de la personalitat dels seus fills i filles, en el seu  creixement personal, en la millora del seu rendiment acadèmic i en la motivació cap a una vida més sana.


Els cursos es realitzen en els centres educatius de la ciutat de València que ho sol·liciten, i són de caràcter gratuït.


El curs s'iniciarà a principis de gener del 2023 i es realitzarà en 8 sessions de noranta minuts de duració, amb periodicitat quinzenal. El dia de la setmana i l'horari de les classes serà el que proposen les mares i pares de cada Centre que s'han compromés a assistir.


Este curs el programa està configurat en :
Escola Infantil: Per a mares i pares que tinguen fills/filles de 0 a 6 anys.
Primer Nivell: Per a mares i pares que tinguen fills/filles en edat escolar i participen per primera vegada en l´escola.


El programa només es pot desenvolupar en un nombre limitat de col·legis, per la qual cosa és necessari establir els següents criteris de selecció:
1r. Orde de recepció de les sol·licituds.
2n. Major nombre de mares i/o pares compromeses/os
Ampliació del termini per a presentar les sol·licituds fins el 31 d'octubre de 2022. Posteriorment es comunicarà a la Direcció, Gabinet d'Orientació i a l'AMPA/AFA, si el centre ha sigut seleccionat.


Per a més informació, poden dirigir-se a:
SERVICI D’ADDICCIONS (PMD/UPCCA-VALÈNCIA)
Sra. Amparo Gómez Requena. Directora de l’Escola de Mares i Pares.
C/ Amadeu de Savoia, 11, planta baixa, pati D - 46010 València
Tel.: 962082029 (de 8:30 a 14:30 hores).

Correu electrònic: pmdfamiliar@valencia.es

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Informació del curs.

           
 

  

                   

Informació addicional