S'està cercant, espereu....

Planificació i control - València

Informes de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions

Total de peticions de 16 de gener de 2020 al 31 de maig de 2023
 

Informe de peticions de abril de 2023 (aprovat en la Comissió de 21 de setembre de 2023)

Informe d'actuacions abril de 2023 (pdf 539 kb).Llistat d'actuacions de abril de 2023 (pdf 438 kb).

Quadre de peticions de abril de 2023 en format obert (csv 193 Kb)Informe per districte i tema de abril de 2023 (pdf 270 kb)

Informe de peticions de març de 2023 (aprovat en la Comissió de 21 de setembre de 2023)

Informe d'actuacions març de 2023 (pdf 2.9 Mb).Llistat d'actuacions de març de 2023 (pdf 483 Kb).

Quadre de peticions de març de 2023 en format obert (csv 204 Kb)Informe per districte i tema de març de 2023 (pdf 102 kb)

Informe de peticions de febrer de 2023 (aprovat en la Comissió de 20 d'abril de 2023)

Informe d'actuacions de febrer de 2023 (pdf 1,5 Mb).Llistat d'actuacions de febrer de 2023 (pdf 6.1 Mb).

Quadre de peticions de febrer de 2023 en format obert (csv 179 Kb)Informe per districte i tema de febrer de 2023 (pdf 269 kb)

Informe de peticions de gener de 2023 (aprovat en la Comissió de 23 de març de 2023)

Informe d'actuacions de gener de 2023 (pdf 1,43 Mb).Llistat d'actuacions de gener de 2023 (pdf 288 Kb).

Quadre de peticions de gener de 2023 en format obert (csv 194Kb)Informe per districte i tema de gener de 2023 (pdf 270 kb)

Informació addicional

Informes per anys


2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015