S'està cercant, espereu....

Planificació i control - València

Informes de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions

Total de peticions de 16 de gener de 2020 al 28 de febrer de 2023
 

Informe de peticions de gener de 2023 (aprovat en la Comissió de 23 de març de 2023)

Informe d'actuacions de gener de 2023 (pdf 1,43 Mb).Llistat d'actuacions de gener de 2023 (pdf 288 Kb).

Quadre de peticions de gener de 2023 en format obert (csv 194Kb)Informe per districte i tema de gener de 2023 (pdf 270 kb)

Informe de peticions de desembre de 2022 (aprovat en la Comissió de 19 de gener de 2023)

Informe d'actuacions desembre de 2022 (pdf 80 kb).Llistat d'actuacions de desembre de 2022 (pdf 1 Mb).

Quadre de peticions de desembre de 2022 en format obert (csv 166 Kb)Informe per districte i tema de desembre de 2022 (pdf 268 kb)


Informe de peticions de novembre de 2022 (aprovat en la Comissió de 19 de gener de 2023)

Informe d'actuacions novembre de 2022 (pdf 281 kb).Llistat d'actuacions de novembre de 2022 (pdf 1.2 Mb).

Quadre de peticions de novembre de 2022 en format obert (csv 215 Kb)Informe per districte i tema de novembre de 2022 (pdf 270 kb

Informe de peticions del 16 d'octubre de 2022 al 31 d'octubre de 2022 (aprovat en la Comisió de 15 de desembre de 2022)

Informe d'actuacions del 16 d'octubre de 2022 al 31 d'octubre de 2022 (pdf 1.4 Mb).Llistat d'actuacions del 16 d'octubre de 2022 al 31 d'octubre de 2022 (pdf 267 Kb).

Quadre de peticions del 16 d'octubre de 2022 al 31 d'octubre de 2022 en format obert (csv 142 Kb)Informe per districte i tema del 16 d'octubre de 2022 al 31 d'octubre de 2022 (pdf 419 kb

Informe de peticions del 16 de setembre de 2022 al 15 d'octubre de 2022 (aprovat en la Comissió de 10 de novembre de 2022)

Informe d'actuacions del 16 de setembre de 2022 al 15 d'octubre de 2022 (pdf 608 Kb).Llistat d'actuacions del 16 de setembre de 2022 al 15 d'octubre de 2022 (pdf 272 Kb).

Quadre de peticions del 16 de setembre de 2022 al 15 de octubre de 2022 en format obert (csv 275 kb)Informe per districte i tema del 16 de setembre de 2022 al 15 d'octubre de 2022 (pdf 1302 kb).

Informe de peticions del 16 d'agost al 15 de setembre de 2022 (aprovat en la Comissió de 20 d'octubre de 2022)

Informe d'actuaciones del 16 d'agost de 2022 al 15 de setembre de 2022 (pdf 317 Kb).Llistat d'actuacions del 16 d'agosto de 2022 al 15 de setembre de 2022 (pdf 270 Kb).Quadre de peticions del 16 d'agost de 2022 al 15 de setembre de 2022 en format obert (csv 252 kb)Informe per districte i tema del 16 d'agost de 2022 al 15 de setembre de 2022 (pdf 472 kb).

Informe de peticions del 16 de juliol de 2022 al 15 d'agost de 2022 (aprovat en la Comissió de 22 de setembre de 2022)

Informe d'actuacions del 16 de juliol de 2022 al 15 d'agost de 2022 (pdf 301 Kb ).Llistat d'actuacions del 16 de juliol de 2022 al 15 d'agost de 2022 (pdf 392 Kb).

Quadre de peticions del 16 de juliol de 2022 al 15 d'agost de 2022 en format obert (csv 222 kb)

Informe per districte i tema del 16 de juliol de 2022 al 15 d'agost de 2022 (pdf 270 kb).

Informe de peticions del 16 de juny de 2022 al 15 de juliol de 2022 (aprovat en la Comissió de 22 de setembre de 2022)

Informe d'actuacions del 16 de juny de 2022 al 15 de juliol de 2022 (pdf 300 Kb ).Llistat d'actuacions del 16 de juny de 2022 al 15 de juliol de 2022 (pdf 446 Kb).

Quadre de peticions del 16 de juny de 2022 al 15 de juliol de 2022 en format obert (csv 237 kb)

Informe per districte i tema del 16 de juny de 2022 al 15 de juliol de 2022 (pdf 267 kb).

Informe de peticions del 16 de maig de 2022 al 15 de juny de 2022 (aprovat en la Comissió de 22 de setembre de 2022)

Informe d'actuacions del 16 de maig de 2022 al 15 de juny de 2022 (pdf 280 Kb ).Llistat d'actuacions del 16 de maig de 2022 al 15 de juny de 2022 (pdf 488 Kb).

Quadre de peticions del 16 de maig de 2022 al 15 de juny de 2022 en format obert (csv 291 kb)

Informe per districte i tema del 16 de maig de 2022 al 15 de juny de 2022 (pdf 269 kb).

Informe de peticions del 16 d'abril de 2022 al 15 de maig de 2022 (aprovat en la Comissió de 22 de setembre de 2022)

Informe d'actuacions del 16 d'abril de 2022 al 15 de maig de 2022 (pdf 724 Kb ).Llistat d'actuacions del 16 d'abril de 2022 al 15 de maig de 2022 (pdf 368 Kb).

Quadre de peticions del 16 d'abril de 2022 al 15 de maig de 2022 en format obert (csv 196 kb)

Informe per districte i tema del 16 d'abril de 2022 al 15 de maig de 2022 (pdf 269 kb).

Informe de peticions del 16 de març de 2022 al 15 d'abril de 2022 (aprovat en la Comissió de 22 de setembre de 2022)

Informe d'actuacions del 16 de març de 2022 al 15 d'abril de 2022 (pdf 2.4 Mb ).Llistat d'actuacions del 16 de març de 2022 al 15 d'abril de 2022 (pdf 918 Kb).

Quadre de peticions del 16 de març de 2022 al 15 d'abril de 2022 en format obert (csv 189 kb)

Informe per districte i tema del 16 de març de 2022 al 15 d'abril de 2022 (pdf 268 kb).

Informe de peticions del 16 de febrer de 2022 al 15 de març de 2022 (aprovat en la Comissió de 22 de setembre de 2022)

Informe d'actuacions del 16 de febrer de 2022 al 15 de març de 2022 (pdf 312 Kb ).Llistat d'actuacions del 16 de febrer de 2022 al 15 de març de 2022 (pdf 345 Kb).

Quadre de peticions del 16 de febrer de 2022 al 15 de març de 2022 en format obert (csv 180 kb)

Informe per districte i tema del 16 de febrer de 2022 al 15 de març de 2022 (pdf 267 kb).

Informe del 16 de gener de 2022 al 15 de febrer de 2022 (aprovat per la Comissió de 4 d'abril de 2022)

Informe d'actuacions del 16 de gener de 2022 al 15 de febrer de 2022 (pdf 1,4 MB).Llistat d'actuacions del 16 de gener de 2022 al 15 de febrer de 2022 (pdf 990 Kb).Quadre de peticions informe del 16 de gener de 2022 al 15 de febrer de 2022 en format obert (csv 175 kb).Informe per districte i tema del 16 de gener de 2022 al 15 de febrer de 2022 (pdf 269 kb).

Informació addicional

Informes per anys

2021

2020

2019 2018 2017 2016 2015