S'està cercant, espereu....

Àrees i Delegacions | Ajuntament de València - València

Àrees de Govern i Delegacions

Són els nivells essencials de l'organització administrativa municipal, i comprenen cada una d'elles un o diversos sectors funcionalment homogenis de matèries de competència de l'administració del municipi.

Correspon a l'alcalde determinar el nombre total, denominació i competències de les àrees de govern.

La direcció superior de les àrees de govern correspon a un director-coordinador/ directora-coordinadora segons a qui s'encomana, entre altres, les funcions de direcció, planificació, coordinació i definició dels objectius de la mateixa.

Davall la seua dependència, exerciran les seues funcions les regidores i els regidors delegats, als que corresponen la direcció de l'activitat de la seua delegació, que versarà sobre un conjunt homogeni de matèries de competència de l'àrea de govern a què lil'ls troben adscrits.

En l'actualitat governa el Partit Popular i VOX. Es troba estructurat per l'Alcaldia i 10 àrees. 

 

Alcaldia
Alcaldessa Excma Sra. María José Catalá Verdet
Regidor Delegat de Relacions Institucionals i amb altres Administracions i Portaveu del Govern Municipal Sr. Juan Carlos Caballero Montañés
Regidor Delegat de Comunicació i Relació amb els Mitjans Sr. Juan Carlos Caballero Montañés
Regidor Delegat de Grans Projectes Sr. José Marí Olano
Regidora Delegada de Turisme Sra. Paula María Llobet Vilarrasa
Regidora Delegada d'Innovació, Tecnologia, Agenda Digital i Captació d'Inversions Sra. Paula María Llobet Vilarrasa
 
Àrea d'hisenda i participació
Titular de l'Àrea i primera tinenta d'alcalde Sra. María José Ferrer San Segundo
Regidora Delegada d'Hisenda i Pressupostos Sra. María José Ferrer San Segundo
Regidor Delegat de Transparència, Informació i Defensa de la Ciutadania Sr. Juan Carlos Caballero Montañés
Regidora Delegada de Pedanies, Participació i Acció Veïnal Sra. María José Ferrer San Segundo
 
Área d'OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EMPRENEDORIA
Titular de l'Àrea i segon tinent d'alcalde  Sr. Juan Badenas Carpio
Regidor Delegat d'Ocupació i Formació   Sr. Juan Badenas Carpio
Regidora Delegada d'Emprenedoria   Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri
 
Àrea de PATRIMONI, RECURSOS HUMANS I TÈCNICS
Titular de l'Àrea i tercera tinent d'alcalde Sra. Julia Climent Monzó
Regidor Delegat de Patrimoni   Sr. José Marí Olano
Regidor Delegat de Control Administratiu   Sr. José Marí Olano
Regidora Delegada de Recursos Humans   Sra. Julia Climent Monzó
Regidora Delegada de Servicis Centrals Tècnics   Sra. Julia Climent Monzó
Regidora Delegada de Contractació   Sra. Julia Climent Monzó
 
Àrea de SEGURETAT I MOBILITAT
Titular de l'Àrea Sr. Jesús Carbonell Aguilar
Regidor Delegat de Policia Local de València Sr. Jesús Carbonell Aguilar
Regidor Delegat de Prevenció i Extinció d'Incendis Sr. Juan Carlos Caballero Montañés
Regidor Delegat de Protecció Civil Sr. Juna Carlos Caballero Montañés
Regidor Delegat de Mobilitat Sr. Jesús Carbonell Aguilar
Regidor Delegat d'Espai Públic Sr. Jesús Carbonell Aguilar
Regidor Delegat de Comerç i Mercats Sr. Santiago Ballester Casabuena
 
Àrea d'URBANISME, HABITATGE i LLICÉNCIES
Titular de l'Àrea i tercer tinent d'alcalde Sr. Juan Manuel Giner Corell
Regidor Delegat d'Habitatge Sr. Juan Manuel Giner Corell
Regidor Delegat de Gestió d'Obres i Manteniment d'Infraestructures Sr. Juan Manuel Giner Corell
Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana Sr. Juan Manuel Giner Corell
Regidor Delegat de LLicències Urbanístiques-Activitats Sr. Juan Manuel Giner Corell
 
Àrea de PARCS, JARDINS I ESPAIS NATURALS
Titular de l'Àrea i segon tient d'alcalde Sr. Juan Badenas Carpio 
Regidor Delegat de Parcs i Jardins  Sr. Juan Badenas Carpio 
Regidor Delegat de Devesa-Albufera  Sr. José Vicente Gosálbez Payá 
Regidora Delegada de Platges  Sra. Mónica Gil Cano 
Regidora Delegada d'Agricultura  Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri
 
Àrea de MILLORA CLIMÀTICA I GESTIÓ DE L'AIGUA
Titular de l'Àrea Sr. Carlos Luis Mundina Gómez
Regidor Delegat de Neteja i Recollida de Residus Sr. Carlos Luis Mundina Gómez
Regidor Delegat de Cicle Integral de l'Aigua Sr. Carlos Luis Mundina Gómez
Regidor Delegat de Millora Climàtica, Acústica y Eficiència Energètica Sr. Carlos Luis Mundina Gómez
Regidor Delegat de Cementeris i Servicis Funeraris Sr. Carlos Luis Mundina Gómez
 
Àrea de FAMÍLIA, MAJORS I TRADICIONS
Titular de l'Àrea i segon tinent d'alcalde Sr. Juan Badenas Carpio 
Regidora Delegada de Família, Joventut i Infància Sra. Mónica Gil Cano
Regidor Delegat de Majors Sr. José Vicente Gosálbez Payá
Regidor Delegat de Sanitat i Consum Sr. José Vicente Gosálbez Payá
Regidora Delegada de Festes i Tradicions Sra. Mónica Gil Cano
 
Àrea de BENESTAR SOCIAL
Titular de l'Àrea Sra. Marta Torrado de Castro 
Regidora Delegada de Servicis Socials Sra. Marta Torrado de Castro
Regidora Delegada d'Igualtat Sra. Mª del Rocío Gil Uncio
 
Àrea de CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS i FALLES
Titular de l'Àrea Sr. José Luis Moreno Maicas 
Regidor Delegat d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals Sr. José Luis Moreno Maicas
Regidora Delegada d'Educació Sra. Mª del Rocío Gil Uncio
Regidora Delegada d'Esports Sra. Mª del Rocío Gil Uncio
Regidor Delegat de Falles Sr. Santiago Ballester Casabuena