Programes d'Actuació Aïllada, exclòs el Centre Històric - València