Programes d'Actuació Aïllada, exclòs el Centre Històric - València

Programa d'Actuació Aïllada en els carrers Sant Vicent Màrtir, nº 233 i 235 i calle Pianista Amparo Iturbi, 3.


SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA
SECCIÓ GESTIÓ SÒL MUNICIPAL
Expedient: 3105/2016/14


Programa d'Actuació Aïllada en els carrers Sant Vicent Màrtir, 233 i 235 i Pianista Amparo Iturbi, 3 aprovat per Junta de Govern Local el 30 de novembre de 2018.


Anunci BOP sobre aprovació del PAA de gestió directa en els carrers Sant Vicent Màrtir i Pianista Amparo Iturbi, 3. (Pdf 316 kb) . PAA.- Gestió directa i Annex Modificat (Pdf 12585 kb).