Programes d'Actuació Aïllada, exclòs el Centre Històric - València

Programa d’Actuació Aïllada en carrer Riu Jiloca s/n-cantó carrer Mendizábal

 

 

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA
SECCIÓ GESTIÓ SÒL MUNICIPAL
Expedient: 3105/2006/9


Acord de Junta de Govern Local de data 13 de gener de 2017: estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Banc Mare Nostrum, SA i en conseqüència aprovar la documentació aportada per l'adjudicatari el 21 de novembre de 2016. Anunci BOP de data 21/07/2016 sobre aprovació del PAA en els carrers Mendizábal 30 i Riu Jiloca s/n Resolució sobre acord de la JGL (Pdf 50 kb) Registre de Resolució (Pdf 40 kb)

Document Projecte de Reparcel·lació de 19 de juliol de 2017 (Pdf 754 kb)RETAXACIÓ CÀRREGUES PROGRAMA D'ACTUACIÓ AÏLLADA EN CARRERS RIU JILOCA S/N-CANTÓ MENDIZÁBAL
Expedient: 03105/2020/15

Document de Retaxació de Càrregues aprovat (pdf 2920 kb)Anunci DOGV 10.02.2021: Aprovació Retaxació Càrregues (pdf 182 kb)

Anunci DOGV 28.10.2020 (Pdf 183 kb)