2021-02-15 - València

null 2021-02-15

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
15-02-2021
Hora:
14:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA (GENER)

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la Comissió Permanent Especial de Suggeriment i Reclamacions. Observatori de Contractació, del dia 15 de febrer de 2021.
Expediente: O-05656-2021-000001-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 11 de gener de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe anual 2020 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2021-000073-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES