Empadronament. Certificat de padró | Ajuntament de València - València

Empadronament

 

Si vosté està empadronat a la ciutat de València i precisa un certificat d'empadronament, òmpliga tots els camps d'aquest formulari marcats amb un asterisc (*) i polse 'enviar'.

Si actualment està de baixa a la ciutat de València i necessita un certificat històric, haurà d'enviar un correu electrònic a padroncertificados@valencia.es, adjuntar còpia del seu DNI, NIE o PASSAPORT en vigor i indicar el motiu de la seua sol·licitud, o sol·licitar-ho per registre d'entrada.

IMPORTANT: Si va a sol·licitar un certificat d'empadronament per a un menor d'edat, no haurà d'indicar les dades del menor, sinó únicament les dades del pare o mare amb qui convisca (DNI, data naixement i adreça).

Siga quina siga la forma d’enviament triada, abans de procedir a l’enviament del certificat, s’han de realitzar una sèrie de comprovacions prèvies per a la verificació de les dades subministrades, i per tant, el certificat no s’obté en el moment. Si vol obtindre un certificat instantàniament haurà de fer-ho a través de la Seu Electrònica  amb un certificat digital o DNI electrònic o a través de l'aplicació mòbil AppValència. 

A fi de solucionar possibles incidències de la seua sol·licitud és molt important que ens facilite un telèfon de contacte, preferiblement mòbil.

 

Help

Orbeon Forms 2018.2.4.201911212304 PE
30fb76120b422f6f9eedfc5ac3da4de849573ae1
Confirmar
Esborrany trobat
Esborrany trobat
Esborranys trobats
S'ha trobat un formulari amb aquestes mateixes dades
Formulari Enviat
Revisar missatges de validació del Formulari
Impossible completar l'acció
Confirmació