S'està cercant, espereu....

Empadronament. Certificat de padró | Ajuntament de València - València

Empadronament

 

Si vosté està empadronat a la ciutat de València i precisa un certificat d'empadronament, òmpliga tots els camps d'aquest formulari marcats amb un asterisc (*) i polse 'enviar'.

IMPORTANT:

Si ha de sol·licitar un certificat d'empadronament per a una persona menor d'edat, haurà d'indicar les dades del pare o de la mare amb els quals convisca (DNI, data naixement i adreça) i no les dades del menor.

Siga com siga la forma d'enviament triada, abans de fer l'enviament del certificat s'han de realitzar una sèrie de comprovacions prèvies per a la verificació de les dades subministrades, i per tant, el certificat no s'obté en el moment. Si vol obtindre un certificat instantàniament haurà de fer-lo a través de la Seu Electrònica  o l'App València, amb certificat digital o DNI electrònic.

A fi de solucionar possibles incidències de la seua sol·licitud és molt important que ens facilite un telèfon de contacte, preferiblement mòbil.

Si actualment està de baixa a la ciutat de València i necessita un certificat històric individual, haurà de sol·licitar-lo a través del tràmit corresponent per Seu Electrònica, o bé presencialment amb cita prèvia, en qualsevol dels Registres d'Entrada municipals, mitjançant instància, adjuntant còpia del seu DNI, NIE o PASSAPORT en vigor i indicant el motiu de la seua sol·licitud.

 

Help

Orbeon Forms 2018.2.4.201911212304 PE
6d3646f287af3bf099a4c0bd05688a0c2bb64fea
Confirmar
Esborrany trobat
Esborrany trobat
Esborranys trobats
S'ha trobat un formulari amb aquestes mateixes dades
Formulari Enviat
Revisar missatges de validació del Formulari
Impossible completar l'acció
Confirmació