Objectius temàtics

06

Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.


   

09

Promover la inclusión social y lucha contra la pobreza y cualquier discriminación


   

04

Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisiones de carbono en todos los sectores.


   

02

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación.


   

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de Cabanyal - Canyamelar - Cap de França

La present web naix per a informar la ciutadania sobre l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C València), els principals projectes que la componen, estats d'execució d'aquests, activitat dels òrgans de gestió de l'estratègia i notícies d'interés.

 

La EDUSI 3C s'inscriu dins d'un ampli pla d'inversions en el barri i té com a objectiu la regeneració urbana i social d'aquest, centrant-se en la millora de la qualitat de vida dels seus habitants i de la situació econòmica, social i ambiental del barri, i, per extensió, de la ciutat.

 

L'estratègia parteix d'una visió comuna de tots els agents implicats i contempla un ampli i inclusiu procés de participació ciutadana. Així, també les seues línies d'actuació parteixen d'un enfocament integrat dels aspectes econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics, socials i participatius.

 

L'estratègia està cofinançada per fons FEDER dins del Programa Operatiu Plurirregional de Espanya 2014-2020, ascendint l'import total d'actuacions executar a 30.000.000 €, dels quals 15.000.000 € provenen de Fons Comunitaris.

 

Més informació.

Ir a Inicio