S'està cercant, espereu....

2017-12-14 - València

Vés enrere 2017-12-14

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
14-12-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - COMISSIÓ MEDI AMBIENT DE 14-12-2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 9 de novembre de 2017.
Aprovat
0002 - SERVEI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposta de creació del Consell Alimentari Municipal de València i aprovació inicial del Reglament del mateix.
Expediente: E-02310-2017-000115-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de la creació del Consell de Mediambient.
Expediente: E-02610-2017-000104-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica.
Expediente: E-02610-2017-000093-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0005 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Actualització de les dades de la xarxa de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica de la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000253-00 - Retirat
0006 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Control d'abocadors i escombreres il·legals.""
Expediente: O-89CIU-2017-000253-00 - Rebutjat
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Arreplega de taronja amarga"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Robatoris en el Centre Avifauna"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Rebutjat
0009 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Abocadors il·legals barri Malilla"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Aus protegides abatudes Albufera"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Declaració Reserva Biosfera de l'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Campanya 'Tovalletes sempre al fem'"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Recollida paper cartó al Centre Històric"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Crema de contenidors"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Despesa en neteja viària 2018"".
Expediente: O-89CIU-2017-000250-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTAS que presenta D. Santiago Benlliure Moreno, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativas a ""Ecoparc València sud"".
Expediente: O-89CIU-2017-000250-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Ecoparc mòbil Zona 2"".
Expediente: O-89CIU-2017-000250-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Despesa arreplegada residus sòlids urbans 2018"".
Expediente: O-89CIU-2017-000250-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Ecoparc mòbil Zona 1""
Expediente: O-89CIU-2017-000250-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Ecoparc mòbil Zona 3"".
Expediente: O-89CIU-2017-000250-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda de Palmeres en les Grans Vies"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Poda en carrer Colon"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Plans millora qualitat de l'aire"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Talas en Torrefiel"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en Plaça d'Àvila"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ordenança Parcs i Jardins"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Conveni amb l'Arquebisbat"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Personal de jardineria"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Morrut roig"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Episodi de superació nivells de partícules en suspensió"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Campanya adopció d'escocells'.
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Centre d'acollida de gats"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Campanya de Poda de Moreres"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Itineraris verds"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Molí del Tell"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTAS que presenta Dª. Lourdes Bernal Sanchis, del Grupo Municipal Popular, relativas a ""Cementeri Britànic"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tanques en jardins"".
Expediente: O-89POP-2017-000095-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES