RAYUELA Empoderant i educant els joves sobre Internet mitjançant jocs

RAYUELA reunirà cossos policials, sociòlegs/gues, psicòlegs/gues, antropòlegs/gues, experts/es legals, informàtics/ques, entre altres, per desenvolupar noves metodologies que permeten una millor comprensió dels factors que afecten el comportament en línia relacionats amb les noves formes de ciberdelinqüència, així com dirigir el potencial d’aquests joves talents cap a la ciberseguretat i les noves tecnologies.

 

L’objectiu principal de RAYUELA és comprendre millor els factors impulsors i humans que afecten a certes formes rellevants de cibercriminalitat, així com empoderar i educar les persones més joves (menors i adolescents principalment) en els beneficis, riscs i amenaces intrínsecament vinculades a l’ús d’Internet mitjançant el joc, amb la finalitat de prevenir i mitigar el comportament cibercriminal.

 

PLV acollirà un simpòsium dirigit a cossos policials per  presentar els principals avanços del projecte.

 

El consorci està format per 16 socis de 9 països (Espanya, Bèlgica, Eslovàquia, Estònia, Portugal, Regne Unit, Letònia, Grècia i Alemanya)

 

Pressupost: 4 978 040€

FONS: H2020

DATA D’INICI: 1/10/2020

DATA D’ACABAMENT: 30/09/2023

http://rayuela-h2020.eu/

Ir a Inicio