S4AllCities Equipaments i estratègies de seguretat a les Ciutats Intel·ligents

Les ciutats intel·ligents han de garantir un ecosistema físic i digital segur que promoga la cohesió i un desenvolupament urbà sostenible per al benestar de la ciutadania. S4AllCities integra solucions en un marc de gestió de seguretat física i cibernètica que millora la resiliència d’infraestructures, serveis i sistemes de les ciutats.

 

Almenys 5 ciutats europees, entre elles València, posaran a prova el sistema S4ALLCITIES, ja que implementaran i validaran els seus components i funcionalitats intel·ligents en un entorn real. El sistema proveirà solucions i serveis en línia enfocats a: la gestió de seguretat i riscs en espais oberts, la ciberseguretat, el seguiment de comportaments sospitosos, la identificació d’objectes desatesos, l’estimació en temps real de riscs ciberfísics i l’activació de mesures per a la gestió efectiva d’emergències. Els components intel·ligents de S4AllCities demostraran els seus progressos en la lluita contra atacs terroristes dins del complex entorn de massificacions en espais.

 

Els innovadors sistemes tecnològics del projecte s’integraran en una solució de mercat. Es generaran bones pràctiques i material d’orientació per a les ciutats que millore les seues capacitats, reduïsca les vulnerabilitats, mitigue les conseqüències dels atacs, augmente la consciència pública i aconseguisca un equilibri entre la seguretat i la naturalesa oberta dels espais públics.

 

El consorci està format per 25 socis de 8 països (Grècia, Regne Unit, Espanya, França, Holanda, República Txeca, Romania i Xipre).

 

Pressupost de 7.992.479,88 €

FONS: H2020

DATA D’INICI: 1/09/2020

DATA DE FINALITZACIÓ: 31/08/2022

 

https://www.s4allcities.eu/  

Ir a Inicio