S'està cercant, espereu....

Cooperació econòmica - València

Cooperació econòmica

 

La cooperació internacional per al desenvolupament del municipi de València es focalitza en la promoció i la defensa dels drets de les persones, principalment orientats cap a l'accés a servicis bàsics lligats a la qualitat de vida, tals com la salut, l'educació, l'aigua potable i el sanejament, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, etc.

El propi Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament determina que siga l'enfocament basat en drets humans (EBDH) el que oriente les polítiques de cooperació cap a l'efectiu compliment dels drets humans com a premissa indissociable del desenvolupament humà que abasta el respecte als drets civils, polítics, econòmics, socials, ambientals i culturals.
Per a això, tenint en compte este enfocament i la seua corresponent assignació de rols entre els seus titulars de drets, de responsabilitats i d'obligacions, l'objecte de la cooperació municipal és propiciar i promoure processos participatius de desenvolupament, on es transformen tant les condicions de vida com les relacions de poder i on les persones i les comunitats en les quals s'integren, es convertisquen en protagonistes del seu desenvolupament.

Foto Germán Caballero (Ramallah-Palestina)

L'Ajuntament de València convoca anualment subvencions dirigides a organitzacions no governamentals de desenvolupament per a finançar actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament dirigides als objectius següents:

- La defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat.
- El foment de la governabilitat democràtica, l'enfortiment dels governs locals i el suport a la participació de la societat civil.
- El reforç de les institucions públiques i del conjunt dels actors locals amb la finalitat d'assegurar la provisió de servicis socials bàsics per a la ciutadania (Educació, Salut, Aigua i sanejament).
- L'impuls a processos de desenvolupament econòmic i social endògens i sostenibles.
- La protecció i recuperació del medi ambient.
- La construcció de la pau i la prevenció de conflictes.

Foto CERAI (Mali)

Des de 2019, en compliment amb el que establix el Pla municipal de cooperació, la convocatòria de subvencions compta amb dues modalitats: una adreçada a projectes de caràcter anual i una altra, convocada per primera vegada eixe any, que permet el finançament de projectes de fins a dos anys de durada, avançant així cap a una major previsibilitat de l’AOD i cap a la implementació d’accions de més llarg termini. A més s’han incorporat aspectes com la priorització geogràfica (amb Palestina i la població sahrauí com a àrees d’intervenció prioritària); el foment de la participació d’altres servicis municipals en les accions de cooperació i la promoció del intercanvi de sabers entre les poblacions destinatàries dels projectes de cooperació i la ciutadania valenciana.

 

Projectes finançatsConvocatòries projectes cooperació internacional

Comissió de Cooperació Econòmica i TècnicVídeos de projectes