S'està cercant, espereu....

Àrees de treball - València

Àrees de treball

La política municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament es desplega a través de diferents instruments i línies de treball.

D’una banda les accions dirigides a països del Sud mitjançant projectes de cooperació econòmica i projectes de cooperació tècnica així com actuacions en matèria d’acció humanitària i d’emergència. Entre d’aquestes accions de recolzament i suport a organitzacions i pobles del Sud cal destacar el Programa València Defensa mitjançant el qual es dona protecció i acollida temporal a València a persones defensores del drets humans i dels territoris amb els quals cooperem.

D’altra banda, s'impulsen activitats a la nostra ciutat per tal d’informar, sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania com a actor clau en la transformació d’un món injust mitjançants les actuacions en matèria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global

Altra líniea de treball és l’impuls al comerç just i responsable a la ciutat de València com a mecanisme tant de implicació i conscienciació de la ciutadania com de recolzament a productores i productors dels països del Sud.