S'està cercant, espereu....

Comerç Just - València

Comerç Just

El comerç just promou unes formes de producció i comercialització i uns hàbits de consum responsables amb el planeta i la resta de la humanitat, on no es transgredisquen els drets de les persones, no es produisca explotació, ni es faça malbé el medi ambient. El comerç just contribuïx al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i assegurant els drets de productors i treballadors desafavorits, especialment als països del Sud. 

Si som una comunitat global per a consumir, també cal ser-ho per a assumir de manera responsable les seues conseqüències. Per esta raó, des de les administracions públiques dels països del Nord hem de vetlar per l’exercici i defensa dels drets humans i aplicar-los a totes aquelles matèries que incidixen sobre la persona, intentant canviar l’actual sistema de comerç internacional a través de campanyes de conscienciació adreçades a la ciutadania, empreses i institucions.


 

Des d’este Ajuntament defensem la responsabilitat en matèria de consum, el respecte als drets humans dels treballadors i treballadores, així com el compromís amb la defensa del medi ambient que ens unix a tota la població mundial.

Foto: Xavi Selvi/Coordinadora Valenciana de ONGD

La ciutat de València és, des d’abril de 2019, Ciutat pel Comerç Just. S’unix així a altres 2.174 ciutats de tot el món que es preocupen per impulsar un consum responsable amb els drets humans i la terra de les persones que produïxen als països empobrits gran part del que consumim, des de roba fins a aliments.
 

València Ciutat pel Comerç Just (pdf 54 kb).

Estudi-diagnòstic sobre el Comerç Just a la Ciutat de València (pdf 2039 kb)Grup de treball de Comerç Just i Consum Responsable