S'està cercant, espereu....

Cooperació tècnica - València

Cooperació tècnica

La cooperació tècnica (CT) es definix formalment com aquelles activitats el propòsit principal de les quals és augmentar el nivell de coneixements, habilitats tècniques o productives dels habitants i organitzacions dels països socis. Inclou tota activitat que porte implícita una transmissió de coneixement aplicat i es desplega a través d’una sèrie d’activitats, que van des de la formació i la capacitació de recursos humans als països del Sud com la formació de persones d’estos països als països donants, fins a la prestació d’assistència o assessorament tècnic, la realització d’estudis, la transferència de tecnologia o la realització de passanties professionals. 

Tradicionalment, la cooperació tècnica s’ha concebut com un instrument mitjançant el qual els països del Nord posen al servici dels països del Sud els seus coneixements i capacitats tècniques i de gestió. Des de l’Ajuntament de València, en línia amb la revisió d’esta visió tradicional de la cooperació i amb l’horitzontalitat en les relacions Nord/Sud que assumix la cooperació descentralitzada, considerem la cooperació tècnica com un espai d’intercanvi i enriquiment mutu entre les organitzacions i administracions públiques del Nord i del Sud.

L’Ajuntament de València inicia el treball en cooperació tècnica en 2013 amb la seua participació en la Iniciativa ciutat a ciutat d’ONU-HABITAT, concretament en el projecte de Suport a la planificació urbana municipal per mitjà de la cooperació descentralitzada. En este marc es treballarà amb les ciutats de Cuenca, en Equador, i Manizales, en Colòmbia, i es realitzaran diversos treballs d’acompanyament tècnic i sengles visites de personal tècnic de la ciutat de València a ambdues ciutats i posteriorment d’estes a València.

En l’actualitat, l’Ajuntament de València compta amb diferents instruments a través dels quals canalitzar la cooperació tècnica:

  • Acords de cooperació tècnica directa: En els darrers anys s’han realitzat accions amb els municipis de Cuenca (Equador), Manizales i Cartagena de Indias (Colòmbia) i s’han signat acords de col·laboració amb la ciutat d’Hebron en Palestina i amb la Wilaya d’Auserd als campaments de població refugiada sahrauí. L’objectiu d’estes accions és donar suport als processos de desenvolupament d’estes ciutats i territoris mitjançant el intercanvi d’experiències amb els servicis municipals d’aquelles àrees demandades por les ciutats amb les quals treballem. S’inclouen ací passanties a la ciutat de València, visites de personal tècnic de l’Ajuntament al terreny i assistència i intercanvi a distància.
Germán Caballero (Palestina)
  • Xarxes de cooperació municipalista: En el marc del conveni de col·laboració amb el Fons Valencià per la Solidaritat es porten a terme dos accions d’intercanvi d’experiències i cooperació tècnica. La primera d’elles amb sis municipis del Departamento de Santa Cruz (Bolívia) en matèria de participació juvenil en la qual participa el Servici de Joventut de l’Ajuntament de València; i el segon en el qual participa el Servici de Dona de  l’Ajuntament amb els municipis de Rumiñahui i Otavalo a l’Equador. En esta línia d’intercanvis facilitats per l’FVS s’han realitzat també passanties de personal tècnic dels servicis de: Servici de Cultura Festiva, Policia Local, Bombers, Servici de Disciplina Urbanística, i Servici de Salut i Consum.
  • Convenis amb les universitats públiques valencianes. Des de l’any 2016 s’executen dos projectes: "València coopera" amb la Universitat Politècnica de València, per a la realització de pràctiques d’estudiants en projectes de cooperació internacional finançats per l’Ajuntament a ONGD valencianes, i el projecte "Programa de beques Juan Castelló" de la Universitat de València, que permet a estudiants de països del Sud realitzar els seus estudis de màster a la ciutat de València.
UPV (Burkina Fasso)
  • Accions de cooperació tècnica incloses en projectes de cooperació internacional per al desenvolupament subvencionats a diferents ONGD en el marc de les convocatòries de subvencions. El finançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament permet la realització d’accions de cooperació tècnica en les quals tant personal tècnic de l’Ajuntament com d’altres institucions valencianes col·laboren amb les ONGD i els seus socis locals en la realització d’activitats concretes de formació, assistència tècnica, incidència política, etc.

Comissió de Cooperació Econòmica i Tècnica