S'està cercant, espereu....

Cooperació econòmica - València

Cooperació econòmica

 

La cooperació internacional per al desenvolupament del municipi de València es focalitza en la promoció i la defensa dels drets de les persones, principalment orientats cap a l'accés a servicis bàsics lligats a la qualitat de vida, tals com la salut, l'educació, l'aigua potable i el sanejament, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, etc.

El propi Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament determina que siga l'enfocament basat en drets humans (EBDH) el que oriente les polítiques de cooperació cap a l'efectiu compliment dels drets humans com a premissa indissociable del desenvolupament humà que abasta el respecte als drets civils, polítics, econòmics, socials, ambientals i culturals.
Per a això, tenint en compte este enfocament i la seua corresponent assignació de rols entre els seus titulars de drets, de responsabilitats i d'obligacions, l'objecte de la cooperació municipal és propiciar i promoure processos participatius de desenvolupament, on es transformen tant les condicions de vida com les relacions de poder i on les persones i les comunitats en les quals s'integren, es convertisquen en protagonistes del seu desenvolupament.

Foto Germán Caballero (Ramallah-Palestina)

L'Ajuntament de València convoca anualment subvencions dirigides a organitzacions no governamentals de desenvolupament per a finançar actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament dirigides als objectius següents:

- La defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat.
- El foment de la governabilitat democràtica, l'enfortiment dels governs locals i el suport a la participació de la societat civil.
- El reforç de les institucions públiques i del conjunt dels actors locals amb la finalitat d'assegurar la provisió de servicis socials bàsics per a la ciutadania (Educació, Salut, Aigua i sanejament).
- L'impuls a processos de desenvolupament econòmic i social endògens i sostenibles.
- La protecció i recuperació del medi ambient.
- La construcció de la pau i la prevenció de conflictes.

Foto CERAI (Mali)

Des de 2019, en compliment amb el que establix el Pla municipal de cooperació, la convocatòria de subvencions compta amb dues modalitats: una adreçada a projectes de caràcter anual i una altra, convocada per primera vegada eixe any, que permet el finançament de projectes de fins a dos anys de durada, avançant així cap a una major previsibilitat de l’AOD i cap a la implementació d’accions de més llarg termini. A més s’han incorporat aspectes com la priorització geogràfica (amb Palestina i la població sahrauí com a àrees d’intervenció prioritària); el foment de la participació d’altres servicis municipals en les accions de cooperació i la promoció del intercanvi de sabers entre les poblacions destinatàries dels projectes de cooperació i la ciutadania valenciana.

 

Projectes finançatsConvocatòries projectes cooperació internacional

Comissió de Cooperació Econòmica i TècnicVídeos de projectes

Vídeos

1. Millorades les condicions d’accés a l’aigua, sanejament i higiene en 27 comunitats palestines de l’oest de Ramallah (Palestina). 

Un projecte d’Assemblea de Cooperació per la Pau i el Palestinian Hydrology Group, aprovat en 2019 i executat entre febrer de 2020 i novembre de 2022.
Projecte de cooperació econòmica i tècnica.
País d’execució: Palestina.        
Aportació de l’Ajuntament de València: 200.000 €.

Enllaç: https://youtu.be/PE6enymvJSc

2. Promoció del dret a la salut en la primera infància i l’accés a serveis de salut materno-infantil en comunitats vulnerables del territori de Kukra River (RACCS-Nicaragua). 

Un projecte de FARMAMUNDI i AMC, aprovat en 2019 i executat entre febrer de 2020 i juliol de 2022.
Projecte de cooperació econòmica i tècnica.
País d’execució: Nicaragua.    
Aportació de l’Ajuntament de València: 175.935 €.

Enllaç: https://youtu.be/Ka7Eq8rkX2U

3. Llaurant sobirania alimentària a València: enfortint processos, iniciatives i xarxes locals i globals per a contribuir a garantir el dret a l’administració. 
Un projecte de la Fundació Mundubat, aprovat en 2020 i executat entre març de 2021 i març de 2022.
Projecte d’educació per al desenvolupament i sensibilització.
País d’execució: València (España).    
Aportació de l’Ajuntament de València: 29.999,60 €.

Enllaç: https://youtu.be/ewsbhDYJ3Jk 

4. Programa valencià de protecció integral i acollida a defensores i defensors dels Drets Humans. 

  • El treball d’Équipe Média (territoris ocupats del Sàhara Occidental), organització de Said Amidan acollit a València al 2021. Enllaç: https://youtu.be/34fwIZwPgDA
     
  • Entrevista a Said Amidan, periodista d’Équipe Média (territoris ocupats del Sàhara Occidental), acollit a València al 2021. Enllaç: https://youtu.be/EXtucn-s_iQ
     
  • Entrevista a Ahmed Ettanji, cofundador i director d’Équipe Média (territoris ocupats del Sàhara Occidental), organització participant al programa de l’any 2021. Enllaç: https://youtu.be/AbEja3RpzSU

Programa València Defensa.
País d’execució: València (España).    
Aportació de l’Ajuntament de València: 30.000 €.

5. Contribuint a mantindre la defensa dels bens naturals i del territori en les comunitats camperoles de Cabañas (El Salvador). 

Un projecte de l’Associació Perifèries del Món i ADES, aprovat el 2019 i executat entre febrer de 2020 i juny de 2021.
Projecte de cooperació econòmica i tècnica.
País d’execució: El Salvador.    
Aportació de l’Ajuntament de València: 60.000 €.

Enllaç: https://youtu.be/4pT1BhEL7PU 

6. Promoció i exercici dels drets econòmics, polítics, socials i culturals mitjançant l’enfortiment d’iniciatives d’economia local als cantons d’Echeandia i Chillanes, Bolívar (Equador). 

Un projecte d’ECOSOL i MAQUITA-Comerç Just, aprovat el 2018 i executat entre març de 2018 i maig de 2020.
Projecte de cooperació econòmica i tècnica.
País d’execució: Equador.        
Aportació de l’Ajuntament de València: 43.547,93 €.

 Enllaç: https://youtu.be/on3HBuCzPj0 

7. Garantint el dret a la alimentació de la població refugiada de Palestina en la Franja de Gaza en el context de reconstrucció després de la darrera ofensiva al maig de 2021 (Palestina)

Un projecte de la UNRWA (Agència de Nacions Unides per al Refugiats de Palestina) aprovat el 2021 i executat entre octubre de 2021 i octubre de 2022.
Projecte d’acció humanitària.
País d’execució: Palestina.        
Aportació de l’Ajuntament de València: 30.000 €.

Enllaç: https://youtu.be/rYJFxor6EAI (subtítols en valencià).

8. Projectes de les entitats ECOSOL, FARMAMUNDI, PERIFÈRIES DEL MÓN, ACOEC, CERAI, ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU, executats en diferents països. Presentació realitzada en el marc de l'ÀGORA 2020.
Enllaç: Projectes presentats a ÀGORA 2020.


9. Protecció i recolzament psicosocial a població veneçolana refugiada a la ciutat de Rionegro, Departamento de Antioquía (Colòmbia).
Un projecte de Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras i la Universidad Católica de Oriente (Colòmbia), executat entre gener i octubre de 2022.
Projecte d’Acció humanitària.
País d’execució: Colòmbia.        
Aportació de l’Ajuntament de València: 29,510'69 €.
Enllaç: Protecció i recolzament psicosocial a població veneçolana refugiada a la ciutat de Rionegro.

10. Enfortiment dels serveis de salut maternoinfantil per a dones refugiades de Palestina a Tulkarem.
Un projecte de la UNRWA (Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina) aprovat els anys 2021 i 2022 i que s’executa des de març de 2022 fins a març de 2024.
Projecte de Cooperació econòmica i tècnica
País d’execució: Palestina
Aportació de l’Ajuntament de València: 120.000 €
Enllaç: Enfortiment serveis salut materno-infantil (Palestina).

11. Promovent el dret a la salut mental i al joc de la població infantil de Cisjordania a través de campaments d'hivern per a la protecció de la infància.
Un projecte de la UNRWA (Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina) aprovat els anys 2019 i 2020 i executat des de gener de 2020 fins a gener de 2022.
Projecte de Cooperació econòmica i tècnica
País d’execució: Palestina
Aportació de l’Ajuntament de València: 120.000 €
Enllaç: Promovent el dret a la salut mental i al joc de la població infantil de Cisjordania.

12. Desenvolupament d’oportunitats per a la inclusió i l’empoderament de dones víctimes del conflicte, les seues famílies i comunitats, a la localitat de Ciudad Bolívar i el municipi de Soacha (Colòmbia).
Un projecte d’YMCA-Comunidad Valenciana i l’Asociación Cristiana de Jóvenes-YMCA de Colòmbia aprovat l’any 2021 i executat des de gener de 2022 fins a gener de 2023.
Projecte de Cooperació econòmica i tècnica
País d’execució: Colòmbia
Aportació de l’Ajuntament de València: 59.978,27€
Enllaç: Desenvolupament per a la inclusió de dones víctimes del conflicte. Ciudad Bolívar i Soacha. Colòmbia.

13. "Cuando hablan las mujeres. El sonido de la resistencia".
Un projecte de la Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC)j i l'ONGD palestina Women's Affairs Technical Committee aprovat l'any 2019 i executat des de març de 2019 fins a desembre de 2020.
Projecte d'Educació per al Desenvolupament i Sensibilització.
País d'execució: València (Espanya).
Aportació de l'Ajuntament de València: 8.977'67 €.
Enllaç: https://cuandohablanlasmujeres.org/

14. Projecte: Dones rurals, indígenes i llauradores i les seues famílies fent efectiu el dret humà a l'aigua a Guatemala.
Un projecte d'Alianza por la Solidaridad i el Comité de Unidad Campesina de Guatemala executat entre Abril del 2022 i Març del 2023.
Projecte de Cooperació econòmica i tècnica.
País d'execució: Guatemala
Aportació del Ajuntament de València: 23.745,92 €
Enllaç: Dones rurals, indígenes i llauradores i les seues famílies fent efectiu el dret humà a l'aigua a Guatemala.
Enllaços a testimonis:
Hilda Orozco
Marilu Barrios
Sandra Sánchez