Planificació i control - València

Contractes menors

Any 2021

El sistema d'obtenció de les dades dels contractes menors adjudicats en l'Ajuntament de València ha canviat, millorant i ampliant la informació que facilitem per a ser més transparents. S'ha posat en marxa un nou procediment i una aplicació informàtica, seguint les circulars 1/2018 i 3/2018 de la Vicesecretaria General, aprovades en Junta de Govern el 2 de març i 22 de  juny de 2018 respectivament, i la circular de 13 de març de 2020 de la Vicesecretaría General, d'instruccions complementàries sobre els contractes menors.

Segon trimestre 2021

Contractes menors segon trimestre 2021 (pdf 496 Kb) Contractes menors segon trimestre 2021 (csv 127 Kb)

Primer trimestre 2021

Contractes menors primer trimestre 2021 (pdf 332 Kb) Contractes menors primer trimestre 2021 (csv 61 Kb)

Informació addicional

Contractes menors

Anys anteriors

20202019 2018 2017 2016 2015