2018-10-18 - València

null 2018-10-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
18-10-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE OCTUBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinaria de 20 de setembre de 2018.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de cicles formatius de Grau Mitjà d'Emergències i Protecció Civil i Grau Superior en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil, per al curs 2018/2019.
Expediente: E-01101-2018-002709-00 - Aprovat
0003 - Autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitat pública de formació.
Expediente: E-01101-2018-003727-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0004 - Pregunta subscrita pel Sr. Manual Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre l'impediment per a efectuar cursos de formació'
Expediente: O-89CIU-2018-000250-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manual Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre el reciclatge en l'ajuntament""
Expediente: O-89CIU-2018-000250-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, 'sobre previsió de dotació pressupostària capítol I 2019 places de l'oferta ocupació pública del 2016, 2017 i 2018.""
Expediente: O-89POP-2018-000089-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Agents, oficials, inspectors i intendents de la policia local que tenen més de seixanta anys d'edat""
Expediente: O-89POP-2018-000089-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Tècnics d'administració general funcionaris interins"".
Expediente: O-89POP-2018-000089-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Personal administratiu de millora d'ocupació, funcionari interí i laboral indefinit"".
Expediente: O-89POP-2018-000089-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Personal auxiliar administratiu de carrera, millora d'ocupació, funcionari interí i laboral indefinit"".
Expediente: O-89POP-2018-000089-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0011 - "Proposa la ""creació de l'Órgan Centre Muncial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible"".
Expediente: E-00413-2018-000003-00 - Aprovat