S'està cercant, espereu....

Prevenció comunitària - València

PREVENCIÓ COMUNITARIA

La prevenció de l'ús indegut de drogues és una de les màximes prioritats de l'Ajuntament de València. Per això, en compliment del que disposa la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, el Pla Municipal de Drogodependències (UPCCA-PMD) realitza activitats de Prevenció Comunitària dirigides a reduir l'abús de drogues, buscant actuacions amb les institucions, educadors, pares, professionals i la resta d'agents socials amb la finalitat d'identificar el problema i buscar solucions conjuntes, en benefici de la societat.

PROGRAMES

1.- Programa d'Informació, Orientació i Assessorament:
- Telèfons Municipals: 96 352 54 78. Extensió 2029.
- Informació 010.
- Telèfon de la FAD: 900 16 15 15.
- SIDA
- Tabaquisme.
- Cànnabis: Guia per a deixar de consumir
- Consum d'alcohol.

2.- Programa de Documentació:
- Centre de Documentació sobre Drogodependències.

3.- Programa de Intervenció Comunitària:
- Campanyes de Prevenció.
- Jornades de Drogodependències.
- Participació en Expo-Jove.
- Espais lliures de fums.

4.-Programa de Formació de Mediadors:
- Cursos de Formació per a Mediadors Juvenils.
- Cursos de Formació per a la Policia Local.

5.- Programa d'inspecció i seguiment de Publicitat de Begudes Alcohòliques en la Via Pública. segons el que disposa la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. (obrir en pdf.)

6.- Programes de Divulgació i Comunicació.

7.- Col·laboració amb altres institucions:

Màster Oficial en Educació i Rehabilitació en Conductes Addictives. 9ª Edició. Universitat Catòlica de València (pdf) Més informació Màster UCV Conveni de col·laboració entre la Universitat de València-Estudi General, la Universidade Federal de Santa Catarina i l'Ajuntament de València, en matèria de drogodependències

Informació addicional

PREVENCIÓ COMUNITÀRIA

31 de maig de 2019. Dia Mundial SENSE Tabac.

31 de maig de 2019. Dia Mundial SENSE Tabac.

Missatge de l'OMS enguany: “El tabac afecta el bon estat del pulmó”.

El fum del tabac és la causa de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC), una malaltia que impedeix que puguem respirar plenament, per això les persones amb EPOC necessiten d'una “motxilla” que els injecte oxigen.

Esta malaltia és conseqüència exclusiva de l'hàbit tabàquic que impedeix per pròpia voluntat de les persones fumadores que els seus pulmons siguen “un espai lliure de fums” i acaba limitant la seua llibertat de viure plenament. És per tant una malaltia incapacitant que es pot previndre única i exclusivament amb el fet tan simple de no fumar.

Cal recordar que el fum del tabac no solament molesta a la persona no fumadora sinó que a més li perjudica, per això és important que els espais en què convivim i ens relacionem siguen “espais lliures de fum".

31 de maig de 2019. Dia Mundial SENSE Tabac.

Informació addicional