Pla Municipal de Drogodependències | Ajuntament de València - València

 

 

 PMD

 

Prevenció comunitària
Prevenció familiar
|
Prevenció escolar
Alternatives d´oci
|

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atenció ciutadana UPCCA PMP - València
@kmecuentasvlc
@PMDadiccionVLC
|
Astrolabi: “Com orientar-se en l'univers de les drogues”
Dia mundial sense tabac
Dia Mundial sense Tabac 2019
Et sona?
Anabolitzants. Ho saps tot?
Taller de Begudes Saludables

Informació addicional

 

 

Redes sociales
Tutorías en Red
Estudes 2018/2019 - Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España
Decálogo TIC
Toca cine
FAD
Centro de documentación
Alquería de Solache
Consulta Guias y Talleres Clickeando
Formación Postgrados

PREVENCIÓ ESCOLAR

Astrolabi: “Com orientar-se en l'univers de les drogues”

Astrolabi: “Com orientar-se en l'univers de les drogues”

DESCRIPCIÓ:

És una activitat formativa i interactiva que facilita a l'alumnat informació sobre les drogues, els seus efectes i conseqüències, proporcionant estratègies de reflexió per a fomentar el pensament crític en la presa de decisions.

OBJECTIUS:

- Proporcionar a l'alumnat informació bàsica sobre les diferents drogues, per a minimitzar els factors de risc i potenciar els factors de protecció enfront del consum.
- Facilitar instruments de reflexió sobre les raons per les quals es consumeixen drogues, les conseqüències físiques i socials que comporta el consum i què fer davant aquestes situacions.

TEMARI:

En la primera sessió es pretén que l'alumnat participant prenga consciència de l'eventual gravetat dels riscos que assumeixen en consumir substàncies addictives, mitjançant la reflexió sobre els següents temes:

- Raons de consum/Raons de no consum.
- Efectes i conseqüències físiques.
- Conseqüències socials.
- Què fer davant una situació de consum.

En la segona sessió es facilitarà informació objectiva, veraç i fiable sobre diferents drogues: tabac, alcohol, cànnabis… treballant allò que afavoreix el seu consum, com la funció de les drogues en l'oci recreatiu i les influències i pressions que reben de l'exterior. Els temes que es tractaran seran:

1.- Desmuntant mites i creences.
2.- Les dues cares de les drogues.
3.- El procés de l'addicció.
4.- Habilitats socials. Fomentar el pensament crític i l'assertivitat per a evitar la pressió del grup.

POBLACIÓ DESTINATÀRIA:

S'impartirà principalment per a l'alumnat d'Educació Secundària de 3r i 4t de l'ESO, dels Col·legis i Instituts del municipi de València que el sol·liciten a l'inici del curs escolar.

MATERIALS:

- Qüestionari previ sobre el consum de substàncies addictives.
- Material audiovisual que s'utilitza en les sessions.
- Qüestionari d'avaluació.

TEMPORITZACIÓ:

Durant el curs escolar.

COM SOL·LICITAR-HO:

Posar-se en contacte amb el personal tècnic del Servei d'Addiccions, per a la inscripció en aquest programa.
- Telèfon de contacte: 962082034.
- Correu electrònic: pmdescolar@valencia.es