S'està cercant, espereu....

Pla Municipal de Drogodependències | Ajuntament de València - València

   
   
   
   
   
   

Prevención comunitariaPrevención familiar   Prevención escolarAlternativas de ocio


 

|
  
 
 
 

 
  


  


Día Mundial sin Tabaco 2019


Et sona?

 Taller de Bebidas Saludables
 

​​​

|

Inici - Informació addicional

Redes sociales 
    Decálogo TIC          

          

PREVENCIÓ ESCOLAR

Astrolabi: Com orientar-se en l'univers de les drogues

DESCRIPCIÓ:

És una activitat formativa i interactiva que facilita a l'alumnat informació sobre les drogues, els seus efectes i conseqüències, proporcionant estratègies de reflexió per a fomentar el pensament crític en la presa de decisions.

OBJECTIUS:

- Proporcionar a l'alumnat informació bàsica sobre les diferents drogues, per a minimitzar els factors de risc i potenciar els factors de protecció enfront del consum.
- Facilitar instruments de reflexió sobre les raons per les quals es consumeixen drogues, les conseqüències físiques i socials que comporta el consum i què fer davant d'estes situacions.

TEMARI:

En la primera sessió es pretén que l'alumnat participant prenga consciència de l'eventual gravetat dels riscos que assumeixen en consumir substàncies addictives, mitjançant la reflexió sobre els següents temes:

- Raons de consum/Raons de no consum.
- Efectes i conseqüències físiques.
- Conseqüències socials.
- Què fer davant una situació de consum.

En la segona sessió es facilitarà informació objectiva, veraç i fiable sobre diferents drogues: tabac, alcohol, cànnabis… treballant allò que afavoreix el seu consum, com la funció de les drogues en l'oci recreatiu i les influències i pressions que reben de l'exterior. Els temes que es tractaran seran:

1.- Desmuntant mites i creences.
2.- Les dues cares de les drogues.
3.- El procés de l'addicció.
4.- Habilitats socials. Fomentar el pensament crític i l'assertivitat per a evitar la pressió del grup.

POBLACIÓ DESTINATÀRIA:

S'impartirà principalment per a l'alumnat d'Educació Secundària de 3r i 4t de l'ESO, dels Col·legis i Instituts del municipi de València que el sol·liciten a l'inici del curs escolar.

MATERIALS:

- Qüestionari previ sobre el consum de substàncies addictives.
- Material audiovisual que s'utilitza en les sessions.
- Qüestionari d'avaluació.

TEMPORITZACIÓ:

Durant el curs escolar.

COM SOL·LICITAR-HO:

Posar-se en contacte amb el personal tècnic del Servici d'Addiccions per a la inscripció en este programa.
- Telèfon de contacte: 962082034.
- Correu electrònic: pmdescolar@valencia.es