S'està cercant, espereu....

Àrea d'inclusió social - València

Àrees d´intervenció >> Àrea d'inclusió social

Programa d´atenció a persones que exercixen la prostitució

L'any 2001 es va firmar per primera vegada un conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social; l'Administració General de l'Estat, a través de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana; l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Benestar Social i Integració; i Cáritas Diocesana de València, per a la realització d'un programa d'atenció a persones que exercixen la prostitució als carrers de la ciutat de València, davant l'alarma social que este fenomen estava creant a la ciutat i la pressió de les associacions veïnals.

Per mitjà d'este conveni de col·laboració que s'ha anat renovant anualment des de 2001 fins a l'actualitat, s'han desenvolupat les actuacions següents:

  • Posar en comú per a la deguda execució del programa els recursos ordinaris de què disposen les entitats.
  • Contracte d'un equip de professionals especialitzats, per part de Cáritas Diocesana, per al desenvolupament del programa específic de sensibilització, prevenció, intervenció i assistència a les destinatàries de les accions, informació de tots els recursos disponibles i orientació cap a la inserció laboral.

En l'actualitat este equip professional està format per 2 treballadores socials (una d'elles és la responsable del projecte), dos educadors, una advocada, dos mediadores de salut i un equip de voluntariat integrat per 9 persones.

Web Càritas València