S'està cercant, espereu....

Àrea d'inclusió social - València

Àrees d´intervenció >> Àrea d'inclusió social

EXPOSICIÓ “IGUALTAT PER AL DESENVOLUPAMENT: DRETS DE DONES, DRETS HUMANS”

Des de la Regidoria de Benestar Social i Integració s'ha establit una col·laboració amb l'Organització No Governamental Ayuda en Acción per a dur a terme la Campanya Muévete por la Igualdad, Es de Justicia. Esta campanya té entre els seus objectius sensibilitzar a la ciutadania per a sol·licitar al govern espanyol que en l'Ajuda Oficial al Desenvolupament existisca un compromís explícit amb la participació política de les dones i l'economia d'atenció a dependents.

En concret, Muévete por la Igualdad, Es de Justicia, demana al govern espanyol:

  • · Que complisca i promoga el compromís d'incrementar l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) fins al 0,7% del Producte Nacional Brut, destinant-se el 15% de l'AOD a complir l'objectiu de fomentar la igualtat real entre dones i hòmens.
  • Que garantisca que l'AOD complix amb la Plataforma d'Acció de Beijing i amb els tractats sobre els drets de les dones acordats internacionalment.
  • Que, per a contribuir a la promoció de la partició política de les dones així com a comptabilitzar i reconéixer la seua participació en l'economia d'atenció a dependents, el govern espanyol promoga amb l' AOD l'adopció de mesures de coresponsabilitat entre dones, hòmens i l'estat per a fer possible una millor conciliació de la vida personal, familiar, comunitària i professional.

Web Muévete por la Igualdad. Es de Justicia. Inicio. Muévete por la igualdad

La campanya també ha organitzat altres accions relacionades amb estos objectius com són l'Exposición Igualdad para el Desarrollo. Derechos de Mujeres, Derechos Humanos.

L'exposició reflexa perquè les desigualtats de gènere creen i agreugen els problemes de desenvolupament en els països del Sud, afectant en major grau a les dones i les xiquetes. Amb esta exposició es pretén enfocar la pobresa des de l'òptica del gènere, no sols per dret, sinó també perquè este enfocament produïx beneficis socials i econòmics que afavorixen el desenvolupament de les societats. Prestar atenció a la igualtat de gènere és essencial per a aconseguir un Desenvolupament Humà Sostenible.

L'exposició consta de huit panells en què es realitza un recorregut per la situació en què es troben els drets humans de les dones i les xiquetes en els països del Sud, fonamentalment en sis àrees: economia, educació, salut, violència, política i sobirania alimentària. Cada panell està basat en un concepte clau per a entendre la relació entre pobresa, desenvolupament i desigualtat de gènere, dades sobre la situació de dones i xiquetes, i una breu ressenya per a entendre el context d'estes realitats.

L'exposició es realitzarà en el Espai Dones i Igualtat -EDI- del 26 al 28 de maig, en el carrer Governador Vell 14, baix, 46003 València.

Guia exposició

D'una altra part, el dia 27 de maig s'ha organitzat una Jornada “El Empoderamiento y la participación de las mujeres como estrategia para el cambio” En la qual se'n van hi ha exposar experiències d'apoderament de dones en El Salvador i de València.

- Delmy Gloria Iglesias i Sonia Luz Luna Guzmán. Representants d'Ayuda en Acción en El Salvador.
- Carmen Serrano. Presidenta de l'Asociación Amas de Casa Tyrius El Palmar.

També es realitzarà en la jornada, per la vesprada, un Taller “El empoderamiento y la participación de las mujeres como estrategias para el cambio”. Dirigit per la Fundació Isonomia.

Programa Jornada Vídeo de la jornada “L'apoderament i la participació de les dones com a estratègia per al canvi”.