S'està cercant, espereu....

Coneix-nos - València

Coneix-nos

En 1995, l'Ajuntament de València va posar en marxa la seua primera convocatòria de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. Amb això s'unia a un gran moviment que en tot l'Estat espanyol impulsava els governs locals i autonòmics a implicar-se en aquelles polítiques que pretenien construir un món més just, menys desigual i on totes les persones, amb independència del seu lloc de residència, tingueren accés a uns mitjans de vida dignes. Este moviment va ser el germen de la cooperació descentralitzada, un fenomen singular en el nostre entorn i exclusiu de l'Estat espanyol. 

La cooperació descentralitzada es va caracteritzar des del seu naixement per uns trets propis i diferencials que han sigut àmpliament analitzats: 
•    El paper de la societat civil, sobretot de les ONGD, en la seua planificació i execució .
•    Ser un model de cooperació més alineat amb el paradigma del desenvolupament humà i amb les polítiques de desenvolupament impulsades per l’ONU, i alhora, més dinàmic i amb capacitat de transformació. 
•    Disposar d’una major capacitat per a la implicació de la ciutadania tant en les accions de cooperació internacional com, a través d'esta i d'altres intervencions en matèria d’EpD, generar una societat més conscient i compromesa amb el desenvolupament i la solidaritat internacional, això és, conformar una ciutadania global.

Actualment, l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració, articula l'impuls de les accions en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament amb l’objectiu de “contribuir, des de les capacitats locals, a la transformació d'un sistema internacional injust mitjançant el suport a processos de desenvolupament al Sud i la promoció d'una ciutadania global, crítica i compromesa, comptant per a això amb la participació coresponsable dels principals agents socials de la ciutat de València ”.

Per a assolir este objectiu, des del Programa de Cooperació al Desenvolupament es dona suport a actuacions dirigides a països del Sud mitjançant projectes de cooperació econòmica i projectes de cooperació tècnica; actuacions en matèria d’acció humanitària i d’emergència així com iniciatives de cooperació i intercanvi de coneixement amb municipis de països del Sud. A més, s'impulsen actuacions a la nostra ciutat d'Educació per al desenvolupament i la ciutadania global per tal d’informar, sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania com a actor clau en la transformació d’un món injust.


L’actuació de cooperació internacional impulsada per l’Ajuntament està guiada pels principis de solidaritat, justícia global, coherència de polítiques, transparència i rendició de comptes, així com amb la participació i coresponsabilitat de diferents agents socials de la ciutat. Totes les actuacions municipals en matèria de cooperació internacional hauran d’assumir l’enfocament basat en drets humans, l’enfocament de gènere així com la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny i execució de les polítiques de cooperació. 

L’impuls de la política municipal en matèria de cooperació al desenvolupament es reforçà amb la creació del Consell Municipal de Cooperació al novembre de 2016 i amb l'aprovació del Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament 2019-2022 i de l’Estratègia d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022.
 

Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració
Carrer del Pou s/n
Tel.: 96 2087423/33
e-mail: programacooperacio@valencia.es
Ubicació en Google Maps.