S'està cercant, espereu....

2020-02-04 - València

Vés enrere 2020-02-04

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL LOCAL D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

Data:
04-02-2020
Hora:
17:30
Òrgan:
C4CLI
Caràcter:
O
Observacions:
SESSSIÓ ORDINÀRIA CLII 20190204

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 28 de novembre de 2019.
0002 - Presentació balanç 2019 del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
0003 - Presentació balanç 2019 dels tres Grups de Treball: Gènere, Diversitat i Participació i Igualtat i Drets.
0004 - Prioritats 2020 al Pla d'Actuació Municipal d'Immigració i Interculturalitat 2019/2022.
0005 - Presentació Presupostos 2020 de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
0006 - Propostes d'actuació i Preguntes