S'està cercant, espereu....

2020-12-16 - València

Vés enrere 2020-12-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
16-12-2020
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 11 de novembre de 2020.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0002 - "Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre ""Implantació del sistema de gravació i Acta literal de les Comissons Informativas del Ple"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Retirat
0003 - "Moció subscrita per la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre ""compliment recomanacions Sindic de Greuges sobre accés als expedients electrònics per part dels grups municipales"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Rebutjat
0004 - "Moció subscrita pel Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre ""implantar un procediment àgil i eficient entre servicis i el servici de personal, per a regularitzar l'abonament als empleats municipals dels conceptes reributius de plus de transport de funcionaris i prestació d'instruments en el mes següent a què correspon la dita percepció, sense major demora"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0005 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'indemnitzacions per Responsabilitat Patrimonial municipal"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'execució pressupost Oficina de Responsabilitat Patrimonial"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'pressupost 2021 Oficina de Responsabilitat Patrimonial"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'pressupost executat del capítol I de personal 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despeses del Capítol I 2020 pendents d'abonar en l'any 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'cursos de formació personal funcionari"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'calendarització de les negociacions o deliberacions del nou conveni sobre la base de l'artícle 3 de l'acord laboral per al personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Valencia, per als anys 2016-2019"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'próxims nomenaments en comissió de servei de personal funcionari d'altres administraciones"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'sol·licituds d'inscripció i admissió en el Curs de Direcció Pública Local"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'despesa total prevista en el Curs de Direcció Pública Local"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'asignació total per a noves incorporacions prevista en el Capíto I del pressupost municipal 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'noves incorporacions d'alts carrecs (coordinadors i directors generales) per a la resta d'árees de l'Ajuntament de València al 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'complement de Productivitat pressupost del capítol I 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'asignació pressupostaria en el Capítol I del pressupost municipal 2021 per a primes de indemnització por jubilació anticipada de l'artícle 61 de l'acord laboral"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'previsió de noves incorporacions de plaçes de l'oferta d'ocupació pública de 2016, 2017, 2018 i 2019. Dotació pressupostaria per a nomenaments de places vacants de prefectures i dotació pressupostaria de las futures jubilacions forçoses previstes en el 2021.
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Asignació i partides econòmiques d'altres conceptes retributius de l'exercici pressupostari 2021""
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'dotació pressupostaria en el Capítol I per a compliment dels artícles recollits en el capítol V de l'acord laboral"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'reclamació per component competencial"".
Expediente: O-89CIU-2020-000351-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'personal per a la unitat sanitària de bombers""
Expediente: O-89CIU-2020-000351-00 - Contestada
0024 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les proves Covid-19 realitzades al Cos de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000351-00 - Contestada
0025 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'aprovació de les bases de bombers i posada en marxa del procés"".
Expediente: O-89CIU-2020-000351-00 - Contestada
0026 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la millora d'ocupació de la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2020-000351-00 - Contestada
0027 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la convocatòria d'un Comité de Seguretat i Salut extraordinari"".
Expediente: O-89CIU-2020-000352-00 - Contestada
0028 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la campanya de vacunació contra la grip"".
Expediente: O-89CIU-2020-000352-00 - Contestada
0029 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'test detecció de coronavirus SARS-CoV-2 a realitzar al personal de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000352-00 - Contestada
0030 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el personal contagiat o en quarantena""
Expediente: O-89CIU-2020-000352-00 - Contestada
0031 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la creació d'una Comissió Informativa"".
Expediente: O-89CIU-2020-000352-00 - Contestada
0032 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'personal en situació d'incapacitat temporal de llarga duració"".
Expediente: O-89CIU-2020-000352-00 - Contestada
0033 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'compensació per al personal essencial"".
Expediente: O-89CIU-2020-000352-00 - Contestada
0034 - "Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social"".
Expediente: O-89CIU-2020-000352-00 - Contestada
0035 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'contracte il·luminació nadalenca"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0036 - "Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'contracte il·luminació nadalenca 2021"".
Expediente: O-89POP-2020-000125-00 - Contestada
0037 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'renovació d'enllumenat en cinc punts de la ciutat"".
Expediente: O-89CIU-2020-000351-00 - Contestada
0038 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'renovació d'enllumenat en el Pont del Real"".
Expediente: O-89CIU-2020-000351-00 - Contestada
0039 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'nou Pla IDAE III"".
Expediente: O-89CIU-2020-000351-00 - Contestada
0040 - "Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'compra de trapes d'arquetes d'enllumenat"".
Expediente: O-89CIU-2020-000351-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-