S'està cercant, espereu....

2017-11-09 - València

Vés enrere 2017-11-09

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
09-11-2017
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN, DERECHOS, INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA Y SEG. CIUDADANA.

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 d'octubre de 2017.
Aprovat
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, relativa a ""L'inclusió de les despeses i activitats dels Alcaldes Pedanis en el Portal de Transparència i dades Obertes de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000082-00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Migració en la tramitació d'expedients a PIAE en el Palau de la Música"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Quedar assabentat
0004 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Àngels Ramón - Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Migració en la tramitació d'expedients a PIAE en el Consell Agrari Municipal"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Quedar assabentat
0005 - "Moció que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Migració en la tramitació d'expedients a PIAE en la Fundació de la Policía Local de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Quedar assabentat
0006 - "Moció que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Migració en la tramitació d'expedients a PIAE en la Fundació INNDEA València"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Quedar assabentat
0007 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""L'instal·lació de desfibril·ladors en llocs públics depenents de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000231-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa als ""Convenis de col·laboració amb entitats de atenció psicológica en emergències"".
Expediente: O-89CIU-2017-000231-00 - Rebutjat
0009 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Creació d'un òrgan de coordinació per a la gestió i el seguiment dels projectes participatius"".
Expediente: O-89CIU-2017-000232-00 - Rebutjat
0010 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Implantació de comissions obertes a la ciutadania i als mitjans de comunicació"".
Expediente: O-89CIU-2017-000232-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relativa ""Denúncies a ciclistes"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Denúncies a vehicles"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Denúncies per botelló"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Policia Local en desnonaments"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Incorporació nous tècnics en participació"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Subvencions a associacions de veïns"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Reglament Orgànic de Govern i Administració"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Pressupostos participatius 2018. Veïns"".
Expediente: O-89POP-2017-000087-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Dades d'actuacions en Velluters en 2017"".
Expediente: O-89CIU-2017-000219-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Dates previstes de finalització d'execució de projectes d'inversions en barris de la consulta ciutadana de 2017 i 2016"".
Expediente: O-89CIU-2017-000219-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Accidents de trànsit en el carril bici de la ronda interior"".
Expediente: O-89CIU-2017-000219-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Accidents de trànsit de ciclistes amb altres maneres de transport en 2016 vs 2017"".
Expediente: O-89CIU-2017-000219-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Pròximes estratègies participatives integrals en altres barris"".
Expediente: O-89CIU-2017-000219-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Dispositiu 9 d'octubre"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al ""Mòdul 'zona 0' del Cabanyal"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a les ""Condicions del mòdul"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa als ""Equips de treball"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""L'equipament de la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""L'acumulació d'hores"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - A contestar en pròxima sessió
0030 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""L'acumulació d'hores extraordinàries"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - A contestar en pròxima sessió
0031 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""L'acumulació hores intendents generals"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la ""Mitja marató"".
Expediente: O-89CIU-2017-000221-00 - Contestada
0032 - PRECS I PREGUNTES
0033 - "Prec formulat ""in voce"" per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre les actes de les Juntes de Districte.
Quedar assabentat
0034 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Àngels Ramón - Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a la ""Migració en la tramitació d'expedients a PIAE en la Fundació C.V. Observatori del Canvi Climàtic"".
Expediente: O-89POP-2017-000086-00 - Quedar assabentat