2017-10-19 - València

null 2017-10-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
19-10-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE OCTUBRE DE 2017.

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 21 de setembre de 2017.
Aprovat
MOCIONS
0002 - "Moció que presenta la Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Incorporació en comissió de servicis a policies"".
Expediente: O-89CIU-2017-000205-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES
0003 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Concepte d'atenció al públic en la RPT 2018"".
Expediente: O-89POP-2017-000081-00 - Contestada
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Previsió de dotació pressupostària Capítule I 2018 places de l'Oferta d'ocupació pública 2016"".
Expediente: O-89POP-2017-000081-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Previsió de dotació pressupostària capitule I 2018 places de l'oferta d'ocupació pública del 2015"".
Expediente: O-89POP-2017-000081-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Suspensió cautelar de la convocatòria de places d'intendent principal"".
Expediente: O-89POP-2017-000081-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Adecuació d'alguns subconceptes del complement específic"".
Expediente: O-89POP-2017-000081-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Convocatòria per a proveir en propietat 4 places d'intendent de la policía local"".
Expediente: O-89POP-2017-000081-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Habilitació en Casa Consistorial i Tabaquera d'espais perqué el personal puga realitzar les pauses obligatòries. Article 127 de l'Acord Laboral"".
Expediente: O-89POP-2017-000081-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita per la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Información Plataforma Especializada de la Gestión Unificada de Información de Subvenciones"".
Expediente: O-89POP-2017-000081-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita per la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Plataforma Valencia SmartCity"".
Expediente: O-89POP-2017-000081-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Tipus de Reformes en la Unitat de Districte VII de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Expedient de reformes per a la unitat de districte VII"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Actuacions realitzades en instal·lacions policia Unitat Districte VII"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Pressupost per a la realització d'obres de reforma en la Unitat de Districte VI de la Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Comunicació de reformes a la delegació de Seguretat ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Previsions d'execució de reformes"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Té coneixement de deficiències en la Unitat de Districte VI de Policia Local"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Tipus de reformes en la Unitat de Districte VI de Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Actuacions realitzades en instal·lacions policia Unitat Districte VI"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0021 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Expedient de reformes per a la unitat de districte VI"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0022 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Previsions d'execució de reformes"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
0023 - "Pregunta subscrita pel Sr. Naciso Estellés Escorihuela en nom de Dª Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Comunicació de reformes a la delegació de Seguretat Ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2017-000203-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-