2017-07-20 - València

null 2017-07-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
20-07-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 de juny de 2017.
Aprovat
0002 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (juliol).
Expediente: E-02610-2017-000093-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de la creació del Consell de Mediambient.
Expediente: E-02610-2017-000104-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0004 - "MOCIÓ que remet la Comissió de Desenvolupament Urbà, Vivenda i Mobilitat de data 26 de juny de 2017, relativa a ""L'estat del solar situat en la Av. Gaspar Aguilar"", presentada pel Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans"".
Expediente: O-89CIU-2017-000136-00 - Contestada
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Neteja del llit del Túria"".
Expediente: O-89POP-2017-000050-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Enjardinament Gran Via Fernando el Catòlic"".
Expediente: O-89CIU-2017-000144-00 - Sobre la mesa
0007 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Herbàcies en escocells""
Expediente: O-89CIU-2017-000144-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Enjardinament font de la Plaça de l'Ajuntament"".
Expediente: O-89CIU-2017-000144-00 - Aprovat
0009 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Ajudes peixcadors Albufera. Campanya carranc blau"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Limitació horari recollida contenidors de vidre"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Restauració paisatgística de la Vénda d'El Saler""
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Desbrossament d'escocells en l'entorn de la plaça de la Policia Local"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Aprovat
0013 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Mitjana en Vall de la Ballestera"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0014 - "MOCIÓ que presenten els senyors Santiago Benlliure Moreno i Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre el manteniment de solars de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000144-00 - Rebutjat
0015 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Contenidors insalubres"".
Expediente: O-89CIU-2017-000144-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Usos casa forestal d'El Saler"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Voluntariat ambiental Cruz Roja en la Devesa d'El Saler"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Regeneració dunar en la platja de la Garrofera (El Saler)"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Actuacions en la marjal de Rafalell i Vistabella"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Model en valencià de denúncia d'afanades i decomissos en l'àmbit de l'horta de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Nous jardins"".
Expediente: O-89CIU-2017-000143-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Futur jardí Parc Central"".
Expediente: O-89CIU-2017-000143-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Instal·lació de contenidors RSU soterrats"".
Expediente: O-89CIU-2017-000143-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Fira de Juliol"".
Expediente: O-89CIU-2017-000143-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Conservació dels espais enjardinats i arbrat urbà"".
Expediente: O-89CIU-2017-000143-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Increment del 10% del pressupost de les contractes de jardineria"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Benimaclet"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Consell d'Accessibilitat de Platges"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Pont de les Flors"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Sanció de la Comissió Europea"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tala d'arbres"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Museu del Silenci"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Creació sala multiusos en el Cementeri General"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Zones enjardinades en Ricardo Micó"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en Juan Llorens amb Santa María Micaela"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Substitució de tarongers en la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""ZAS Russafa""
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0038 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Taronja carrer Xile"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0039 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Deficiències en el tanatori municipal"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0040 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Tala d'arbres en el carrer Pobla del Duc"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0041 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en carrer del Veler con Dr. Machí"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0042 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Arbres talats en Marqués de Sotelo"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0043 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escultura Senyor Peris en Jardí de Vivers"".
Expediente: O-89POP-2017-000059-00 - Contestada
0044 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Control de plagues"".
Expediente: O-89CIU-2017-000143-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES