2017-06-22 - València

null 2017-06-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES

Data:
22-06-2017
Hora:
12:30
Òrgan:
C4PAR
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 18 de maig de 2017.
Aprovat
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
0002 - Proposa aprovar el canvi de part de les persones representants que integren el Grup V del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2016-000113-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - "Moció que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Dotació de desfibril·ladors en les unitats mòbils de la Policia Local de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000129-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""La incorporació de la figura d'utilitat pública en el Reglament de Transparència i Participació Ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2017-000130-00 - Retirat
0005 - "Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""No execució dels processos participatius"".
Expediente: O-89CIU-2017-000130-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0006 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Servicis X24"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0007 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Servicis Dependències de Bombers del Centre Històric"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 -
0008 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Jardí de la Avda. Campanar"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Grup GAMA"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0010 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Incendis de contenidors i de vehícles"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0011 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Vivendes ocupades il·legalment en la Ciutat"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0012 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Problemes de convivència en Russafa"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0013 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Policia de Barri"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0014 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a ""L'àrea de socialització de gossos en el C. Torrent"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0015 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Excrements de gossos en el C. Jacinto Labaila"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Molesties en el Passatge Quesa"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0017 - "Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Molesties en el C. Senyera"".
Expediente: O-89POP-2017-000045-00 - Contestada
0018 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Consell Infantil"".
Expediente: O-89POP-2017-000049-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Comissió Mixta de l'Ordenança de Convivència"".
Expediente: O-89POP-2017-000049-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Ordes del Día Juntes Municipals de Districte"".
Expediente: O-89POP-2017-000049-00 - Contestada
0021 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al ""Pla de gestió dels espais públics"".
Expediente: O-89POP-2017-000049-00 - Contestada
0022 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Plens de debat de l'estat del Districte"".
Expediente: O-89POP-2017-000049-00 - Contestada
0023 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als ""Processos participatius i Consell Social de la Ciutat"".
Expediente: O-89POP-2017-000049-00 - Contestada
0024 - "Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a les ""Queixes del Bono Or i de l'Amb tu'.
Expediente: O-89POP-2017-000049-00 - Contestada
0025 - "Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, relatives a la ""Distribució del Pressupost Municipal de l'any 2017 en els Pobles de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000049-00 - Contestada
0026 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Dispositiu de platges i equips humans i materials"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0027 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Vehicles del Dispositiu de Platges"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0028 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Dispositiu i coordinació en la Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0029 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relativas a ""L'accés a les platges en la Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0030 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Zones del Dispositiu i Comandament Avançat en la Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0031 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Compliment de Normes i Ordenances en la Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0032 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Controls d'alcoholèmia i drogues en la Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Efectius que es van a mobilitzar per a la Nit de San Joan i zones actuació"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0034 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Dispositiu sanitari i ambulàncies en la Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0035 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Previsió d'assistència de persones en la Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0036 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'actuació contra la venda il·legal en la Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Agents a peu de platja en la Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0038 - "Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Altres mesures a adoptar en la Nit de Sant Joan"".
Expediente: O-89CIU-2017-000117-00 - Contestada
0039 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat d'execució dels projectes d'inversions en Barris de la primera consulta ciutadana de 2016 de pressupostos participatius"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0040 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'estat d'execució dels projectes d'inversions en Barris de la segona consulta ciutadana de 2017 de pressupostos participatius"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0041 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Dades detallats de la segona consulta ciutadana de 2017 de pressupostos participatius sobre el vot presencial"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0042 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Queixes de les associacions de veïns sobre els processos participatius"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0043 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Accidents de tràfic en el carril bici de la Ronda Interior"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0044 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativas a la ""Redacció del Nou Reglament de Participació Ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0045 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Futur Portal de Transparència de l'E.M.T."".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0046 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""L'execució de l'acord derivat de la Moció de la Comissió sobre la participació ciutadana en els pressupostos participatius de l'any 2017"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0047 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació de l'acord derivat de la Moció de la Comissió sobre la publicació d'informació addicional i traçabilitat de les mocions aprovades"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0048 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Situació de l'acord derivat de la Moció de la Comissió sobre la publicació de l'estat d'execució dels Pressupostos de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses Municipals"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0049 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativas a la ""Situació de l'acord derivat de la Moció de la Comissió sobre València Ciutat Digital"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 -
0050 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als ""Futurs projectes integrals d'estratègia participativa en altres barris. Informació sobre Orriols, Benimaclet i Natzaret"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0051 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Consulta sobre el jardí d'Orriols dies després d'adjudicar el seu disseny"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0052 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Descentralització de les Juntes de Districte en els Pobles de València"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0053 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Bloqueig de Brussel·les de 30 milions per al Cabanyal"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0054 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Possibilitat de referèndums locals en paraules del Regidor Delegat de Participació Ciutadana"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0055 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Cessament de la subvenció a l'Associació de Veïns de Jerusalem""
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0056 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al ""Paper de la Regidoria d'Innovació en la ""Incubadora Agraria"""".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0057 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la ""Reclamació de ""Russafa Descansa"" de 15 sonòmetres"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
0058 - "Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les ""Jornades en ""Les Naves"" per a promoure l'envelliment actiu"".
Expediente: O-89CIU-2017-000118-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0059 - "Prec formulat ""in voce"" per la Sra. Lourdes Benral Sanchis, del Grup Municipal Popular, sobre l'elaboració del orde del dia de les sesions dels Consells Municipals de Districte"".
Quedar assabentat
0060 - "Prec formulat ""in voce"" per la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la ""Formació en Yihadisme a la Policia Local"".
Quedar assabentat
0061 - "Pregunta formulada ""in voce"" per la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadanos, sobre ""24 hores en el repten de la Policia Local de les platges"".
Contestada