2017-05-22 - València

null 2017-05-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (C4CEC)

Data:
22-05-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
C4CEC
Caràcter:
O
Observacions:
OMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 22 MAYO 2017

ORDE DEL DIA:

INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTS
0001 - Proposa informar favorablement el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2016.
Expediente: E-04301-2017-000129-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0002 - Aprovació de l'acta de la present sessió.
Aprovat