2017-05-18 - València

null 2017-05-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
18-05-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 d'abril de 2017.
Aprovat
0002 - "SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Autoritzar l'execució de les obres corresponents al ""Projecte de Renovació Canonada DN 350 des de c/ Blanquerías fins a plaça Tetuan per Canonada FD DN 600, València"", en els àmbits que afecten l'entorn d'arbres monumentals.
Expediente: E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe de l'estat de la tramitació de la creació del Consell de Mediambient.
Expediente: E-02610-2017-000104-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (maig).
Expediente: E-02610-2017-000093-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0005 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Millora de la zona de platja per a gossos"".
Expediente: O-89CIU-2017-000101-00 - Rebutjat
0006 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Neteja de solars en barri de Sant Llorens"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Quedar assabentat
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Esports de lliscament en les platges de València"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Rebutjat
0008 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Gestió del Nucli Zoològic Municipal"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0009 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Substitució arbratge"".
Expediente: O-89CIU-2017-000094-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Tram XII Jardí del Túria"".
Expediente: O-89CIU-2017-000094-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ordenança reguladora de la via pública de la Devesa del Parc Natural de l'Albufera de València.""
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Urbania Food"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Desbrossament d'escocells en carrer Narcís Monturiol"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Mal estat del carrer Ricardo Micó (Tendetes)"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Coloms en la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Centre d'avifauna exòtica"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""IVAS"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells bruts en el carrer Menéndez Pidal"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells bruts en el carrer Motilla del Palancar"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Zona d'arbratge en el carrer Diputada Clara Campoamor amb el carrer Motilla del Palancar"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardineres en el carrer General Urrutia"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Pipican en Emilio Baro amb Bulevard Nord"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Zones enjardinades en Av. dels Tarongers"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en l'Av. Gaspar Aguilar"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en la confluència dels carrers Franco Tormo i José Pérez-Fuster"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en la confluència dels carrers Jacinto Labaila i Xera"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en el carrer de Rafael Lapesa Melgar"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Les zones verdes del carrer Antonio Ferrandis"".
Expediente: O-89POP-2017-000035-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES