2017-02-16 - València

null 2017-02-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Data:
16-02-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4MED
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 de gener de 2017.
Aprovat
0002 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Evacuació d'aigües pluvials en dos places de la Malva-rosa"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Escola de Perxadors de L'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "MOCIÓ que presenta la Sra. M. Àngels Ramón-LLin Martínez, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Inscripció de l'embarcació número 1000 en el Llac de L'Albufera"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Aprovat
0005 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciudadanos, relativa a ""Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica"".
Expediente: O-89CIU-2017-000032-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Remodelació Jardí de la Remonta"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciudadanos, relatives a ""Queixes sobre molèsties pels tocs de campanar"".
Expediente: E-89CIU-2017-000005-00 - Contestada
0008 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciudadanos, relatives a ""Queixes sobre molèsties per activitats incíviques en el barri de Russafa"".
Expediente: E-89CIU-2017-000005-00 - Contestada
0009 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciudadanos, relatives a ""Queixes sobre molèsties per activitats incíviques en el barri de Montolivet"".
Expediente: E-89CIU-2017-000005-00 - Contestada
0010 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Benlliure Moreno, del Grup Municipal Ciudadanos, relatives a ""Queixes sobre molèsties per activitats incíviques en el barri de Ciutat Vella""
Expediente: E-89CIU-2017-000005-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives ""Mercat ecològic"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Robatoris al camp"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Àngels Ramón-Llín Martínez, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Sociòpolis"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en Plaça Joaquín Dualde"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en carrer Torre Baixa"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardí en carrer Guardacostas"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a Jardí en carrer L' Alquería Crema"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Escocells buits en Sant Vicent de Paul"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Construcció i remodelació de jardins en 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Jardins en els pressupostos participatius"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Arbres talats com a conseqüència de les obres del carril bici""
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Mapa del Soroll"".
Expediente: O-89POP-2017-000011-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0023 - "PREC formulat IN VOCE per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Sol·licitud documentació del Consell Rector OAM Parcs i Jardins"".
Quedar assabentat
0024 - "PREGUNTA formulada IN VOCE per la Sra.Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Integració de treballadors"".
Contestada
0025 - PROPOSTA IN VOCE de la Presidència, d'establir els dies de presentació d'iniciatives per a les comissions de març i abril de 2017.
Aprovat