S'està cercant, espereu....

2017-02-16 - València

Vés enrere 2017-02-16

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
16-02-2017
Hora:
09:15
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 19 de gener de 2017.
Aprovat
SERVICI DE PATRIMONIO HISTÒRIC I ARTÍSTIC
0002 - Acceptar la donació de monument homenatge a les víctimes de l'accident del metre de 3 de juliol de 2006.
Expediente: E-02001-2016-000716-00 - Aprovat
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS
0003 - "Proposta denominació de via pública de la ciutat amb el nom de ""Carrer de la Il·lusió"".
Expediente: E-02000-2016-000131-00 - Aprovat
MOCIONS
0004 - Moció que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre accessibilitat a monuments històrics i emblemàtics de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0005 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre les deficiències en el CEIP Francisco Giner de los Ríos.
Expediente: O-89POP-2017-000015-00 - Contestada
0006 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la zonificació de les àrees d'escolarització per al curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000015-00 - Contestada
0007 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre les inversions municipals en els col·legis públics de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000015-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre els servicis prestats per l'Associació de Jóvens Empresaris després de la finalització del conveni de col·laboració.
Expediente: O-89POP-2017-000015-00 - Contestada
0009 - "Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre el programa ""Coordenadas"" de la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2017-000015-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, sobre la programació de tallers i activitats en el Mesón de Morella.
Expediente: O-89POP-2017-000015-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre persones remeses a l'alberg de l'Associació Ciutat de l'Esperanza.
Expediente: O-89POP-2017-000015-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre nivell d'ocupació places d'alberg.
Expediente: O-89POP-2017-000015-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre el nou centre de dia municipal per a persones sense sostre.
Expediente: O-89POP-2017-000015-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre contractes menors Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre adjudicació transport Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el servici d'atenció als immigrants.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el conveni amb la Diputació de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el catering gala de la pirotècnia Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el cost de la gala de la pirotècnia.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre el servici d'ajuda a domicili.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre pirotècnia en les falles 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre subvencions a comissions.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre visites als museus.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre publicitat en la gala de la pirotècnia.
Expediente: O-89CIU-2017-000033-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES